Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Fundacja naczelnego "Gazety Polskiej" jednak z dotacją. 7,2 mln zł z państwowej kasy

10 lipiec 2018 20:05
57 9

Fundacja Niezależne Media, której założycielem jest redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz, pod koniec roku 2016 otrzymała 6 mln zł na projekt Puszcza.tv.

Stało się to za decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pieniądze miały pochodzić ze środków unijnych), ale dotacja najpierw trafiła pod lupę OLAF (Europejski urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych), a później (w 2017 roku) fundacja wycofała wniosek o dofinansowanie.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
polakadam

7 październik 2018 22:55

Spe³ni³a siê modlitwa Dudy o ojczyznê dojn±. Doj± t± biedn± ojczyznê ile siê da. Funkcjonariusze pisowcy s± sowicie wynagradzani. A ciemny lód siê cieszy bo te¿ dosta³.... 500 z³....

viaac

7 październik 2018 22:18

Tomasz Sakiewicz: "Czasem zagl±dam do listów z banku informuj±cych o debecie na moim koncie, patrzê na ponaglenia zap³aty rachunków i kredytów i zastanawiam siê, czy by³o warto? Muszê siê przyznaæ, ¿e warto. Ja siê rzeczywi¶cie dorobi³em. Nieznani mi ludzie podchodz± do mnie na ulicy i dziêkuj± za >>Gazetê Polsk±<< i za wszystko, co robimy – to niemal codzienna scena." Natomiast znani redaktorowi ludzi podchodz± do niego i daj± mu 7,2 mln z³otych na fundacjê. Warto by³o.

cozano

7 listopad 2018 00:19

Widaæ, ¿e pisowcy traktuj± bud¿et jak sklep samoobs³ugowy.

jxl82

7 październik 2018 22:17

P±czu¶ Impregnowany Smalcem.

cezar85

10 lipiec 2018 20:10

nie państwowe tylko nasze, rydzykowe oby się tylko ojciec nie wkurzył

viaac

10 lipiec 2018 20:08

Tomasz Sakiewicz: "Czasem zaglądam do listów z banku informujących o debecie na moim koncie, patrzę na ponaglenia zapłaty rachunków i kredytów i zastanawiam się, czy było warto? Muszę się przyznać, że warto. Ja się rzeczywiście dorobiłem. Nieznani mi ludzie podchodzą do mnie na ulicy i dziękują za >>Gazetę Polską<< i za wszystko, co robimy – to niemal codzienna scena." Natomiast znani redaktorowi ludzi podchodzą do niego i dają mu 7,2 mln złotych na fundację. Warto było.

czechy11

10 lipiec 2018 20:08

Rizboj w biały dzień PiSowcy maja po prostu we krwi.

dmarch1

10 lipiec 2018 20:07

Modlili sie, modlili az wymodlili ojczyzne dojna.

jxl82

10 lipiec 2018 20:06

Pączuś Impregnowany Smalcem.