Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Fundacja Sorosa zamyka swoje biuro w Budapeszcie. Powodem są "represje rządu" Orbana

15 maj 2018 07:41
72 9

Wobec rosnących represji politycznych polityczny i zmian prawnych na Węgrzech, fundacja Otwarte Społeczeństwo przeniesie swoje międzynarodowe biuro z Budapesztu do Berlina - poinformowała organizacja w oświadczeniu cytowanym przez "Budapest Business Journal".

Decyzja ma związek z zapowiadanym przez władze Węgier prawem, które ma ograniczyć działalność organizacji pozarządowych i jest nazywane ustawą "Zatrzymać Sorosa". To zestaw zmian prawnych, które - powołując się na "interes narodowy" - mają m.in. zakazać organizacjom reprezentowania uchodźców bez rzą...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
Rafal Galeski

15 maj 2018 07:46

Super wiadomo¶æ ! Teraz czas na polske by zrobi³a to samo!

bart5554

15 maj 2018 07:45

Te "represje" polegaj± na tym, ¿e organizacje Sorosa i tym podobne musz± umie¶ciæ informacje, ¿e s± finansowane z zagranicy. Straszne te represje.

cassian64

15 maj 2018 07:44

Kopa w tylek i spadaj

iksis

15 maj 2018 07:43

Precz z komunistyczn± propagand±!

Zaloguj siê Skomentuj

15 maj 2018 07:43

Aby oceniæ lub

komentarzdramatycznyyy

15 maj 2018 07:43

EWIDENTNY SUKCES WÊGIER! :) U nas to takie proste nie bêdzie bo g³ówny informator Sorosa GW jest jeszcze zbyt silny chocia¿ rosn±ca rok w rok strata daje nadziejê na likwidacjê tego czego¶.

Oceniono 1 raz

15 maj 2018 07:42

a co zamknie kaczyński? GW? TVN? na szczęście opór w Polsce jest rozproszony.

kotmiki

15 maj 2018 07:42

Kiedy Jarek na spotkanie z Panem ponoæ ju¿ nied³ugo ????

TheWierzbionek

15 maj 2018 07:42

Soros to ten Pan który wymarzy³ sobie ubogaceniem Europy dziesi±tkami milionów muzu³manów?