Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Głogów: mężczyzna zapalił się w radiowozie. Nie udało się go uratować. Policjanci oskarżeni

9 lipiec 2018 15:24
72 15
Głogów: mężczyzna zapalił się w radiowozie. Nie udało się go uratować. Policjanci oskarżeni

Wypadek w Głogowie. Szpital zamiast izby wytrzeźwień

13 lutego br. dwóch funkcjonariuszy policji z Głogowa wyruszyło do jednego z parków na wezwanie okolicznych mieszkańców. Na placu zabaw w parku znajdował się mężczyzna pod wpływem alkoholu. Człowiek ten zataczał się, co zaniepokoiło obserwujących sytuację ludzi. Policjanci przystąpili do akcji zatrz...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 15
ochujek

7 wrzesień 2018 20:57

Mocne paralizatory maj±.

kwiatpatologii

7 wrzesień 2018 20:48

"mê¿czyzna zapali³ siê w radiowozie" Musia³ mieæ nisk± temparaturê samozap³onu.

spoxel

7 wrzesień 2018 23:36

"skuli¶my typa i posadzili¶my z ty³u ale wyj±³ zapa³ki, benzynê i siê podpali³, szefie"

Popijajac Piwo

7 wrzesień 2018 19:58

"W drodze na izbê wytrze¼wieñ funkcjonariusze policji zauwa¿yli, ¿e odzie¿ zatrzymanego mê¿czyzny zaczê³a siê paliæ w okolicach jego klatki piersiowej." Normalnie prawie jak krzak gorej±cy: sama siê zapali³a...

mistermadmat

7 wrzesień 2018 19:44

Gostek w kajdankach wyci±gn±³ zapalniczkê i zacz±³ topiæ swoje ubranie ....... kur wa ja stary i g³upi jestem ..............

Zaloguj siê Skomentuj

7 wrzesień 2018 23:36

Aby oceniæ lub

kocurimysza

7 wrzesień 2018 19:25

Ciekawe ? nastapil samozaplon ?? czlowiek Toz nie Diezel .

kapus0001

7 wrzesień 2018 19:18

Skuty kajdankami podpali³ sie sam? To chyba musia³ byæ David Copperfield !

sowaprzemadrzala

7 wrzesień 2018 19:15

A ja my¶la³am ¿e cz³owiek siê "zapali³" do wspó³pracy z Policj±. Je¶li u¿y³ zapa³ek to siê " podpali³" pismaku. No chyba ¿e to by³ samozap³on.

def11

7 wrzesień 2018 17:32

Policjanci zgodnie z wytycznymi z komendy g³ównej sprawdzili czy zatrzymany nie ma bia³ej ró¿y, czyli nie zagra¿a bezpieczeñstwu pañstwa i na ty poprzestali.

Fortunat Zwolinski

9 lipiec 2018 15:25

Wiadomo : PISdolicja to MOrdercy ....

def11

9 lipiec 2018 15:25

Policjanci zgodnie z wytycznymi z komendy głównej sprawdzili czy zatrzymany nie ma białej róży, czyli nie zagraża bezpieczeństwu państwa i na ty poprzestali.

Oceniono 3 razy

9 lipiec 2018 15:25

Ich błąd, POwinni paralizatorem doprowadzić go do śmierci klinicznej - wtedy byliby niewinni ;) A tak za brak nadzoru ich wina. Ile czasu trzeba się palić, aby umrzeć w wyniku poparzeń trzeciego stopnia? 10 minut? 15 minut czy pół godziny? Fajnie jest popatrzeć na palącego się wariata :(

Oceniono 1 raz

9 lipiec 2018 15:25

znowu pokazówka ( jak to władza dyscyplinę trzyma i rygorystycznie prawa przestrzega ) - a inne zawiadomienia z art 231 i 239 kk przeciwko tzw. funkcjonariuszom publicznym już w ramach źle rozumianej solidarności zawodowej, dawno umorzone .

lusjola

9 lipiec 2018 15:24

Na zdrowy rozum ja też bym zostawiła mu zapałki. Jaka tu wina policjantów może ktoś mi wytłumaczy i za co te 3 lata im grożą...???