Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Gdańsk: zadzwonił na 112 i groził, że zabije Donalda Tuska. Został zatrzymany przez policję

16 styczeń 2019 08:24
1949 15

48-letni mieszkaniec Gdańska został zatrzymany w środę rano po telefonie, jaki wykonał na numer alarmowy 112. Mężczyzna zapowiedział, że zabije szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

"Zginął Adamowicz, zginie Tusk i dostanie kulkę w łeb" - cytuje wypowiedź trójmiejska "Gazeta Wyborcza".

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 15
grab31

16 styczeń 2019 08:30

no, no... i o NBP cicho siê zrobi³o...

stachkaz47

16 styczeń 2019 08:29

I co panowie POLICJANCI- mo¿na ??? MO¯NA!!!! A kiedy PROCES tych od szubienic ??? NARÓD CZEKA Kiedy PROCES TYCH OD NEKROLOGÓW?? NARÓD CZEKA. Kiedy PROCES go¶ci z urodzin HITLERA?? NARÓD CZEKA.

kabza1605

16 styczeń 2019 08:29

TVP szczujnia ma w podpuszczaniu takich ¶wirów bardzo du¿y udzia³! Ile razy szkalowani Adamowicza w Wiadomo¶ciach?

justas32

16 styczeń 2019 08:28

A ja niniejszym gro¿ê Jaros³awowi Kaczyñskiemu - ¿e w najbli¿szych wyborach po¿egna siê z korytem+ ...

Oceniono 2 razy

16 styczeń 2019 08:27

A co z "WSZECHPOLAKAMI" którzy wysłali prezydentom, miast AKTY ZGONU? Nadal pod parasolem ochronnym po umorzeniu dochodzenia?

fakiba

16 styczeń 2019 08:27

Następny świr ,na szczęście numer pomylił na szczęście

Oceniono 1 raz

16 styczeń 2019 08:27

TVP szczujnia ma w podpuszczaniu takich świrów bardzo duży udział! Ile razy szkalowani Adamowicza w Wiadomościach?

Zaloguj siê Skomentuj

16 styczeń 2019 08:27

Aby oceniæ lub

justas32

16 styczeń 2019 08:26

A ja niniejszym grożę Jarosławowi Kaczyńskiemu - że w najbliższych wyborach pożegna się z korytem+ ...

dziadekjam

16 styczeń 2019 08:26

A co z "WSZECHPOLAKAMI" którzy wys³ali prezydentom, miast AKTY ZGONU? Nadal pod parasolem ochronnym po umorzeniu dochodzenia?

kosmyg

16 styczeń 2019 08:25

Da się? Da się, szkoda tylko, że to pokazówka chwilowa, a potem wszystko wróci do normy w tym gościnnym, bogobojnym, życzliwym, chrześcijańskim kraju.

Oceniono 7 razy

16 styczeń 2019 08:25

I co panowie POLICJANCI- można ??? MOŻNA!!!! A kiedy PROCES tych od szubienic ??? NARÓD CZEKA Kiedy PROCES TYCH OD NEKROLOGÓW?? NARÓD CZEKA. Kiedy PROCES gości z urodzin HITLERA?? NARÓD CZEKA.

kosmyg

16 styczeń 2019 08:25

Da siê? Da siê, szkoda tylko, ¿e to pokazówka chwilowa, a potem wszystko wróci do normy w tym go¶cinnym, bogobojnym, ¿yczliwym, chrze¶cijañskim kraju.

99venus

16 styczeń 2019 08:24

CUD!!!!!!!!!!!!!!!Okazuje siê,¿e mo¿na.Do 14 stycznia by³o to niemozliwe.Musia³ zgin±æ porz±dny cz³owiek ¿eby wreszcie Brudziñski pozwoli³ scigaæ narodowo-prawicow± extremê.

lekkopoirytowana

16 styczeń 2019 08:24

wina Tuska, Tusk z³y, Tusk morderca, Tusk niszczyciel Polski i polskiego narodu....i macie teraz po¿ywkê dla wszelkiej ma¶ci popaprañców... rozumiem, ¿e mo¿na kogo¶ nie lubiæ albo siê z nim nie zgadzaæ, ale oskar¿enia o wszystkie plagi kogo¶ kto jest tylko politykiem mo¿e doprowadziæ do tragedii ....i w niedzielê doprowadzi³o....