Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Gro¼by Korei Pó³nocnej i ostrze¿enie Trumpa niepokoj± inwestorów. Spadki na gie³dach, z³oto w górê

9 sierpień 2017 07:32
496 4
Gro¼by Korei Pó³nocnej i ostrze¿enie Trumpa niepokoj± inwestorów. Spadki na gie³dach, z³oto w górê

Gie³dy za oceanem zakoñczy³y dzieñ na minusach. Nie by³y to wielkie spadki – bo mniej ni¿ 0,5-procentowe – ale sesja zaczê³a siê od spokojnych wzrostów i przez pewien czas wszystko wskazywa³o na to, ¿e i zakoñczy siê na plusach.

Ostatecznie Dow Jones spad³ o 0,15 proc. (wcze¶niej, w trakcie sesji osi±gaj±c historyczne maksimum), Nasdaq o 0,21 proc. a S&P 500 o 0.24 proc.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 4
Zaloguj siê Skomentuj

9 sierpień 2017 07:35

Aby oceniæ lub

smiki48

9 sierpień 2017 07:34

a po co cywilizowane pañstwa udzielaj± pomocy Korei Pó³nocnej? Dziêki temu wiêcej ¶rodków jest przeznaczanych na zbrojenia i na armiê.

Jacek

9 sierpień 2017 07:33

trzeba tego niebezpiecznego kar³a Kima zlikwidowaæ. no i takich kar³ów niebezpiecznych na ¶wiecie jest wiêcej!!!!!!!!!!!!!!

Oceniono 1 raz

9 sierpień 2017 07:33

Popieram Kima.