Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Gronkiewicz-Waltz złożyła apelację ws. zakazu Marszu Niepodległości. Ponownie zdecyduje sąd

9 listopad 2018 17:56
98 6

Wczoraj sędzia Michał Jakubowski uzasadnił, że władze Warszawy nie miały prawa zakazać organizacji zgromadzeń cyklicznych, na które rok wcześniej zgodę wydał wojewoda mazowiecki.

Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała Marszu Niepodległości, organizowanego przez środowiska narodowe. Prezydent wymieniła kilka powodów, chociażby problemy w policji oraz fakt, że przez rok nie sporządzono aktu oskarżenia, dotyczącego Marszu Niepodległości w 2017 r.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
gj61

9 listopad 2018 18:02

Gratulujê HGW rozrobienia ch³opaczków-prawiczków!!! Czapki z g³ów przed T± Kobiet±!!!

gibbonzlodzi

9 listopad 2018 18:01

The show must go on / Queen/ . Popieram Pani± Prezydent.

Zaloguj siê Skomentuj

9 listopad 2018 18:00

Aby oceniæ lub

cztery0000ziobra

9 listopad 2018 18:00

Jak znam ¿ycie, s±d utrzyma decyzjê w mocy.

muzoman

9 listopad 2018 17:58

USA i Kanada ostrzegaj± przed zamieszkami w Warszawie 11 listopada.

sunzi15

9 listopad 2018 17:57

Najwyzszym prawem w Polsce jest Konstytucja RP. Stanowi ona m.in.: "Art. 13. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwo³uj±cych siê w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk dzia³ania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a tak¿e tych, których program lub dzia³alno¶æ zak³ada lub dopuszcza nienawi¶æ rasow± i narodowo¶ciow±, stosowanie przemocy w celu zdobycia w³adzy lub wp³ywu na politykê pañstwa albo przewiduje utajnienie struktur lub cz³onkostwa." Naszym prawem i obowiazkiem jest egzekucja przestrzegania najwyzszego prawa, jakim jest Konstytucja RP. Kodeks Karny za zbrodnie przeciwko Konstytucji RP stanowi sankcje do dozywocia wlacznie. I to zostanie wyegzekwowane.