Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zdjęcia, video

12:11 Karol Trojan biegnie wzdłuż granic Nowego Sącza dla chorej Anety Hejmej

76

18:15 Akcja krwiodawstwa na Ursynowie: ponad 11 litrów zebranej krwi

163

12:46 Chrapiesz? To osłabia Twoją pamięć i zwiększa ryzyko alzheimera!

22

Zdrowie

Kategoria aktualności

 • Chrapanie osłabia pamięć. Ale to dopiero początek poważnych problemów ze zdrowiem

  24 lipiec 2017 12:46 28

  Trudności z oddychaniem podczas snu sprawiają, że wstajemy zmęczeni, mamy problemy z koncentracją i pamięcią. Zwiastują też inne kłopoty zdrowotne. Do czego może prowadzić chrapanie? Bezdech senny związany jest ze spadkiem zdolności poznawczych. Osoby, które chrapią, narzekają na zmęczenie, senność i kłopoty z pamięcią w ciągu dnia. Naukowcy z Uniwersytetu

 • Prezydium NRL o zmianach w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

  24 lipiec 2017 10:03 27

  - do zadań CMKP powinna należeć współpraca z samorządami zawodów wymienionych w art. 2 ust 3 projektu ustawy. - w Radzie Naukowej CMKP powinno być miejsce dla przedstawiciela samorządu zawodów wymienionych w art. 2 ust.3 projektu ustawy, który powinien być samodzielnym pracownikiem naukowym. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów przypomniał

 • Projekt określający jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

  24 lipiec 2017 07:50 24

  Rozporządzenie określa także m.in. sposób ceny przydatności wody, minimalną częstotliwość i miejsca pobierania badania próbek wody, sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania dystrybucji wody, jak również sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody. Natomiast rozporządzenie stosuje się do wody pochodzącej

 • W tym dniu rodzi się najwięcej dzieci

  24 lipiec 2017 07:40 25

  Najwięcej dzieci rodzi się latem; patrząc z perspektywy dni tygodnia, to najczęściej przychodzą na świat we wtorek, najrzadziej w niedzielę – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.Spośród 38,4 mln mieszkańców Polski prawie jedna piąta to dzieci i młodzież. Według danych GUS w 2016 r. 6,9 mln mieszkających w kraju nie ukończyło 18 roku życia

 • Chc¹ pieniêdzy od USA na walkê z AIDS

  23 lipiec 2017 19:17 29

  - Amerykanie dostarczaj¹ zasadniczej czêœci funduszy na (walkê z epidemi¹) i potrzebujemy ich zaanga¿owania - powiedzia³a podczas konferencji prasowej szefowa Miêdzynarodowego Stowarzyszenia AIDS Linda-Gail Bekker. Na pocz¹tku lipca Wspólny Programu ONZ Zwalczania HIV i AIDS (UNAIDS) poinformowa³, ¿e w 2016 roku z powodu chorób towarzysz¹cych AIDS zmar³o ok. 1 mln ludzi

 • Patriotyzm jest w nas zakodowany biologicznie. Niestety, szowinizm te¿

  23 lipiec 2017 12:21 29

  Przywi±zanie do symboli narodowych, wzruszenie z powodu wygranych naszych sportowców, przyspieszone bicie serca na d¼wiêk hymnu czy ³opot flagi, który porusza. To w gruncie rzeczy do¶æ pierwotne reakcje naszego mózgu. Jeste¶my patriotami, poniewa¿ jeste¶my istotami stadnymi. To ewolucja stoi za ludzk± sk³onno¶ci± do formowania siê w grupy. To tak silnie

 • Tomaszów Lubelski: Zaszczep psa przeciw wściekliźnie. Akcja rusza we wtorek

  22 lipiec 2017 22:03 31

  Do udziału w akcji zachęcają mieszkańców, właścicieli psów władze miasta. I przypominają, że szczepienie czworonogów to obowiązek ich opiekunów. W zorganizowanej w Tomaszowie akcji udział bierze kilka gabinetów weterynaryjnych: przychodnia z ul. Kruczej 6, Moniuszki 106 (obie w godz. 8-18), Piłsudskiego 6/5 (w godz. 8-16) , Piłsudskiego 40 (godz. 8-18), Lwowska

 • Specjaliści: zmieniają się wskazania do transplantacji wątroby

  22 lipiec 2017 06:01 35

  Okazją do spotkania ekspertów z dziennikarzami była konferencji pt: "Wyzwania współczesnej transplantacji wątroby", która odbywała się w Warszawie z okazji 50. rocznicy pierwszego udanego przeszczepienia tego narządu. Na konferencji obecni byli również pionierzy transplantacji wątroby w Europie: prof. Marten Slooff z Groningen w Holandii oraz prof. Elwyn

 • Brakuje krwi. Centra krwiodawstwa alarmują!

  21 lipiec 2017 10:12 30 3

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie prosi o pomoc. W wakacje zapotrzebowanie na krew jest zawsze większe, a tej brakuje. Największe braki występują w grupach: A Rh-, 0 Rh- i B RH-. Według raportu olsztyńskiego CKiK pierwszej z wymienionych wystarczy na niecały tydzień. Jeszcze większy problem jest ze zgromadzeniem krwi z grup 0 Rh- i B RH-. Jest jej na tyle mało, że przyznawana

 • Do gminy Mniów powraca opieka stomatologiczna „na NFZ”

  21 lipiec 2017 09:44 47

  Świętokrzyski OW NFZ podpisał kontrakty z właścicielami dwóch gabinetów stomatologicznych z Mniowa: Anną Maszkiewicz – Anna-Dent Centrum Stomatologii – ul. Kolonia 18 oraz Dorotą Maciejczyk - Kotek - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna – ul. Kielecka 81. Gabinet stomatologiczny, który miał podpisany kontrakt z NFZ w połowie 2016 r. ogłosił