Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zdrowie

Kategoria aktualności

 • Szpitale zapłacą poszkodowanym pacjentom? Jest projekt półmiliardowego funduszu

  20 kwiecień 2017 04:49 23

  Ofiary zdarzeń medycznych będą dostawać odszkodowania od 1,5 tys. do 300 tys. złotych. Resort zdrowia ma już gotowy projekt, chociaż na razie leży on w ministerialnej zamrażarce – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Nieważne, czy doszło do błędu medycznego, czy powód był inny. Jeżeli pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu podczas pobytu w szpitalu, będzie

 • Inteligentne bandaże wkrótce trafią na rynek

  20 kwiecień 2017 03:53 37

  Inteligentne bandaże - urządzenia biomedyczne zdolne do monitorowania stopnia uszkodzenia tkanek - mogą trafić do testów klinicznych w przyszłym roku. Oznacza to, że są coraz bliżej pacjenta. Inteligentne bandaże wykorzystują nanometryczne czujniki do oceny stanu rany bez potrzeby zdejmowania opatrunku. Dane z rany mogą być przesyłane w czasie rzeczywistym

 • Mielec: spłata nadwykonań pomogła, ale tylko na chwilę

  19 kwiecień 2017 11:23 39

  Leszek Kwaśniewski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Mielcu przyznaje, że w miesiącach od stycznia do marca sytuacja była o tyle „szczęśliwa”, że wpłynęły 4 mln 300 tys. zł za ubiegłoroczne nadwykonania. To i tak mniej, niż faktycznie szpital wypracował, bo łączna wartość nadwykonań to 5 mln 800 tys. zł. Nie zmienia to jednak faktu, że dodatkowe środki

 • Warszawa: będzie rozbudowa szpitala na Banacha?

  19 kwiecień 2017 08:50 41

  Pomysł rozbudowy dotyczy stworzenia części, do której przeniesiona zostanie pracownia diagnostyczno-zabiegowa wraz salami: przygotowania pacjenta, przygotowania lekarza, wybudzeniową, gabinetem badań oraz niezbędnym zapleczem z nadzorem pacjenta bezpośrednio przed i po wykonywanych zabiegach. Wniosek o dofinansowanie projektu przez Unię Europejską w ramach

 • Instytut Staszica o samorządzie aptekarskim

  19 kwiecień 2017 08:10 34

  Przykład samorządu aptekarskiego pokazuje, że brak klarownych przepisów prawa dotyczących samorządu zawodowego skutkuje złymi konsekwencjami - atakuje Naczelną Izbę Aptekarską Instytut Staszica. "Aktualnie procedowany w parlamencie projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego zakłada niekontrolowany rozrost władzy korporacji aptekarskiej. Planowane zmiany

 • Staszów: strajk pielęgniarek odwołany, zamiast tego będą..

  18 kwiecień 2017 17:45 29

  Pielęgniarki i położne odwołały planowany na środę (19 kwietnia) strajk generalny. Zdecydowały, że będą dalej negocjować warunki pracy z dyrektorem szpitala. Do kolejnych negocjacji z dyrektorem szpitala zmotywowała ich rada społeczna lecznicy, która obradowała we wtorek (18 kwietnia). Przed świętami pielęgniarki zapowiadały rozpoczęcie strajku generalnego

 • Wroc³aw: Badania nad antybakteryjnymi w³aściwościami ślimaczego śluzu

  18 kwiecień 2017 11:33 37

  Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wroc³awiu, mgr Anna Leœków i prof. Ireneusz Ca³kosiñski, s¹ g³ównymi autorami wynalazków: „Sposób izolowania œluzu œlimaka, kompozycja i zastosowanie œluzu œlimaka Arion rufus” oraz „Sposób izolowania œluzu œlimaka, kompozycja i zastosowanie œluzu œlimaka Limax maximus”. W projekcie badawczym uczestnicz¹ równie

 • USA: ceny leków w górę powodują bunt pacjentów

  18 kwiecień 2017 06:58 47

  Kilka tygodni wcześniej kilkunastu chorych zaskarżyło działania trzech producentów preparatów dla diabetyków - koncerny Novo Nordisk, Eli Lilly i Sanofi - za podwyżki cen insulin. W ostatnich pięciu latach podrożały one w Stanach Zjednoczonych o 150 proc. W lutym grupa chorych powołała fundację Patients For Affordable Drugs, aby walczyć z monopolem firm na ustalanie

 • Toruń: trwa rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

  18 kwiecień 2017 06:43 41

  Jak informuje Janusz Mielcarek, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, w perspektywie będzie tu także szpital zakaźny, oddziały psychiatryczne, zwiększy się również możliwość rozwoju sal operacyjnych oraz intensywnej terapii, a także szpitalnego oddziału ratunkowego. Rozbudowa placówki wiąże się z utrudnieniami dla pacjentów. Jest jednak

 • 5 cech, które poprawiaj± samopoczucie i zwiêkszaj± zadowolenie z ¿ycia

  17 kwiecień 2017 20:43 40

  Brytyjscy uczeni odkryli, ¿e okre¶lone cechy osobowo¶ci (wrodzone czy nabyte - to nieistotne) maj± wp³yw na nasze poczucie zadowolenia z ¿ycia. Je¶li wiêc los nie obdarowa³ ciê nimi, postaraj siê je wypracowaæ, bo dziêki temu twoje ¿ycie stanie siê zdrowsze, mniej samotne i po prostu szczê¶liwsze. Badania wykaza³y, ¿e stabilno¶æ emocjonalna, determinacja