Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Jasienica. Myślała, że ktoś chciał ukraść jej auto. Okazało się, że "przeparkował" je wiatr

6 grudzień 2018 18:55
108 8

Jak informuje śląska policja, do zdarzenia doszło na parkingu komisariatu policji w Jasienicy przy ul. Zdrowotnej. Właścicielka fiata zaparkowała samochód na miejscu parkingowym i wyszła załatwić swoje sprawy. Gdy wróciła, zastała swój samochód na przejściu dla pieszych kilkanaście metrów dalej. Kobieta uznała, że ktoś próbował ukraść samochód i powiadomiła o zdarzeniu policję.

Funkcjonariusze sprawdzili monitoring. Okazało się, że kobieta najprawdopodobniej nie zaciągnęła hamulca ręcznego i nie wrzuciła biegu, a tego dnia akurat mocno wiało. Wszystko wskazuje więc na to, że to wiatr przepchnął auto na luzie kilka miejsc parkingowych dalej. "Na szczęście nikt w tym czasie ...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
jot9

6 grudzień 2018 18:57

Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

lokad

6 grudzień 2018 18:56

Wiatr... baba po prostu.

Zaloguj siê Skomentuj

6 grudzień 2018 18:56

Aby oceniæ lub

Oceniono 4 razy

6 grudzień 2018 18:55

myślała, że ktoś chciał ukraść Fiata? żart jakiś?

jot9

6 grudzień 2018 18:55

Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajduj±ca siê na drodze s± obowi±zani zachowaæ ostro¿no¶æ albo gdy ustawa tego wymaga – szczególn± ostro¿no¶æ, unikaæ wszelkiego dzia³ania, które mog³oby spowodowaæ zagro¿enie bezpieczeñstwa lub porz±dku ruchu drogowego, ruch ten utrudniæ albo w zwi±zku z ruchem zak³óciæ spokój lub porz±dek publiczny oraz naraziæ kogokolwiek na szkodê. Przez dzia³anie rozumie siê równie¿ zaniechanie.

obrazoburca

6 grudzień 2018 18:55

A dlaczego drzewa widoczne na filmie ani drgn±? Przecie¿ gdyby a¿ tak mocno wia³o, to co jak co, ale drzewa powinny siê po³amaæ.

bamapo

6 grudzień 2018 18:55

Mam nadzieje ze dosta³a mandat za parkowanie na przej¶ciu.

evergreen111

6 grudzień 2018 18:55

Jaki procent maj± pracownicy gazeta.pl od ka¿dego klienta us³ug seksualnych naganianego przez TOLEROWANE przez nich wpisy oferuj±ce us³ugi seksualne???