Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Joachim Brudziński podsumował Marsz Równości w Częstochowie. Będzie zawiadomienie do prokuratury

8 lipiec 2018 17:31
63 6
Joachim Brudziński podsumował Marsz Równości w Częstochowie. Będzie zawiadomienie do prokuratury

Joachim Brudziński zabrał głos w sprawie Marszu Równości w Częstochowie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękował śląskiej policji za „perfekcyjne zabezpieczenie” marszu. Jednocześnie demonstrację nazwał „kulturową i religijną prowokacją środowisk LGBT wymierzoną wobec pielgrzymów”.

Zdaniem jednego z użytkowników Twittera, uczestnicy częstochowskiego Marszu Równości dokonali „profanacji godła RP”, bo umieścili orła na tle tęczowej flagi. Mężczyzna miał pretensje do policjantów, którzy wedle jego opinii w tej sytuacji nie zareagowali tak, jak powinni. Dlatego zwrócił się do Joac...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
tedj

7 sierpień 2018 20:17

Panie Brudziñski, przy okazji niech pan z³o¿y doniesienie na pani± Agatê Kornhauser - Duda. Ostatnio i to podczas wizyty zagranicznej wyst±pi³a w koszulce z or³em na czarnym tle. Ponadto orze³ by³ w niedopuszczalny sposób przerobiony.

Zaloguj siê Skomentuj

7 sierpień 2018 19:56

Aby oceniæ lub

remoteisland

7 sierpień 2018 20:12

Problem w tym, ¿e orze³ na têczowej fladze nie jest god³em Rzeczpospolitej. Nie ma z³otej korony, z³otego dzioba i z³otych pazurów. Nie ma te¿ charakterystycznego rysunku na skrzyd³ach. Nie jest zatem god³em RP. Czyli god³o nie mog³o zostaæ zniewa¿one. Jeszcze trochê i oskar¿ymy Rosjê o zniewa¿enie god³a RP bo dodali or³u drug± g³owê. Albañczycy tez i to jeszcze na czarno. Satani¶ci jacy¶. No a to co Amerykanie zrobili z or³em to ju¿ warte wojny jest.

komuno

7 sierpień 2018 19:53

Mnie prowokuje deptanie zasady rozdzia³u ko¶cio³a od pañstwa.

jacekczewa

7 sierpień 2018 19:51

fajne has³o..."dzi¶ homoseksualizm jutro pedofilia" sk±d kontrmanifestanci wiedzieli co robi± sukienkowi ?????

Kris P

7 sierpień 2018 19:43

Bredzinski! To ¿e jeste¶ jojo ministrem, to dopiero jest prowokacja!