Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Juncker w orêdziu: Cz³onkostwo w Unii oznacza szanowanie wyroków s±dów

13 wrzesień 2017 12:20
44 0
Juncker w orêdziu: Cz³onkostwo w Unii oznacza szanowanie wyroków s±dów

Jean-Claude Juncker wyg³osi³ w ¶rodê doroczne „orêdzie o stanie Unii” w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Podkre¶la³, ¿e praworz±dno¶æ – obok wolno¶ci i równo¶ci szans – musi pozostaæ fundamentem UE. – Kraje cz³onkowskie zdecydowa³y, ¿e Trybuna³ Sprawiedliwo¶ci UE jest ostateczn± instancj±. Cz³onkostwo w Unii oznacza poszanowanie wyroków s±dów. Podwa¿anie ich niezale¿no¶ci to odbieranie obywatelom ich p...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0