Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Justin Bieber prawie dosta³ butelk± w g³owê! Publiczno¶æ chcia³a us³yszeæ "Despacito, którego nie umia³ za¶piewaæ

15 czerwiec 2017 10:14
258 0
Justin Bieber prawie dosta³ butelk± w g³owê! Publiczno¶æ chcia³a us³yszeæ "Despacito, którego nie umia³ za¶piewaæ

Taka sytuacja mia³a ju¿ miejsce po raz drugi! Justin Bieber nie potrafi za¶piewaæ po hiszpañsku wielkiego hitu, do popularno¶ci którego bardzo mocno siê przyczyni³.

Justin Bieber na swoim koncercie znowu znalaz³ siê w bardzo k³opotliwej sytuacji. Publiczno¶æ domaga³a siê mega hitu „Despacito” w jego wykonaniu. Piosenkarz zak³opotany wyzna³, ¿e niestety nawet nie pamiêta tekstu do tej piosenki. Zebrani s³uchacze byli tak zdenerwowani, ¿e jeden z nich nawet rzuci...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0