Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Kaczyński w Mielcu przywołał "stare powiedzenie". "Miecz jest w Warszawie, a wór także tu"

26 październik 2018 20:35
72 11

Nie wszędzie w I turze rozstrzygnięte zostały wybory samorządowe. Tak stało się w Mielcu, gdzie w II turze o głosy wyborców jeszcze raz zawalczy kandydat PiS na prezydenta miasta Fryderyk Kapinos.

W związku z tym w Mielcu pojawił się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, by wspomóc kandydata w walce fotel prezydenta. Kaczyński przekonywał, że to właśnie PiS jest lekarstwem na bolączki miasta i kandydat tej partii pomoże w rozwoju Mielca.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 11
1utek

26 październik 2018 20:42

Ciekawe jak wobec jawnej korupcji politycznej i szanta¿u bêd± siê zachowywali radni sejmików?

raz1dwa2trzy3

26 październik 2018 20:42

Stary pryku Kupczysz kradzionymi Polakom pieniêdzmi, Podróbko mê¿czyzny.

traceability

26 październik 2018 20:41

Ta ³ajza ¿oliborska, która w ¿yciu nie zhañbi³a siê ¿adn± prac±, która ca³y czas ¿yje na koszt podatników, która mo¿e wyle¼æ na trybunê sejmow± bez ¿adnego trybu, która mo¿e obra¿aæ, ¿eby inni zamknêli swoje zdradzieckie mordy, która mówi o niebywa³ym chamstwie innych, je¶li kto¶ zwróci tej ³ajzie uwagê, która otoczy³a siê miernotami gorszymi od siebie, która jest idolem i guru dla ca³ego polactwa w tym kraju -otó¿ ta ³±jza ma czelno¶æ mieniæ siê przywódc± Polski. Spadaj pokurczu!

antoszek22

26 październik 2018 20:40

Jaki miecz ? W Warszawie jest DudoPis który w Berlinie przyzna³ siê do podpisywania lewych ustaw i kontrasygnowania lewych uchwa³ bo brzydzi sie lewackim o¶wieceniem pomieszczeñ pa³acu prezydenckiego . To pierwszy przypadek w histori ¶wiata kiedy g³owa pañstwa t³umaczy siê, ¿e nie wiedzia³a co podpisuje bo nie mog³a kupiæ zwyklych ¿arówek.

Zaloguj siê Skomentuj

26 październik 2018 20:39

Aby oceniæ lub

gromek1

26 październik 2018 20:39

miecz? prêdzej ¶wiêty granat z Antiochii. wór - a mo¿e wor - z ros. z³odziej. to by bardziej pasowa³o.

bacowa

26 październik 2018 20:36

Miecz to Kaczyński siedzący na Nowogrodzkiej w Warszawie a wór to suweren płacący podatki by ,,miecz'' miał z czego ciąć dla siebie i swoich

MACIEKR76

26 październik 2018 20:36

Rozentuzjazmowana publiczność postanowiła prezesowi zrobić kręcenie wora, a tam...

bacowa

26 październik 2018 20:36

Miecz to Kaczyñski siedz±cy na Nowogrodzkiej w Warszawie a wór to suweren p³ac±cy podatki by ,,miecz'' mia³ z czego ci±æ dla siebie i swoich

1utek

26 październik 2018 20:35

Ciekawe jak wobec jawnej korupcji politycznej i szantażu będą się zachowywali radni sejmików?

letofon

26 październik 2018 20:35

No cóż próbują zdobyć Mielec na otarcie łez. Bo w Rzeszowie dostali baty.:)