Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Kandydatka PiS z Nowego Sącza zaapelowała do Kurskiego. Chce nazwy miasta w prognozie pogody

19 październik 2018 06:14
62 9

Iwona Mularczyk, kandydatka na prezydenta Nowego Sącza i żona posła Arkadiusza Mularczyka z PiS zwróciła się z apelem do prezesa TVP Jacka Kurskiego. Czego się domaga? By w prognozach pogody umieszczać na mapach Nowy Sącz. Kandydatka wystosowała w tej sprawie nawet specjalny list.

- czytamy w piśmie, który Mularczyk umieściła na Twitterze. "Sądeczanie uważają, że Nowy Sącz będący centrum ważnego pod względem turystycznym subregionu zasługuje na to, aby nazwa tegoż właśnie miasta pojawiała się na mapach i przypominała wszystkim widzom na terenie całego kraju o wspaniałym i peł...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
spyderman2

19 październik 2018 06:20

niziny umys³owe z pisu kandyduj± do koryt, g³osujcie bo im siê nale¿y!!!

xynat

19 październik 2018 06:20

Ja pier...ole. Ale¿ ci pisowcy maj± nasrane we ³bach. Prognoza pogody jako tablica reklamowa. Mo¿e jeszcze Pcim Wielki i le¿±cy obok Pcim Ma³y, który tak¿e potrzebuje promocji? Dolny ¦l±sk na mapach pogody reprezentowany jest przez Wroc³aw i ani Legnica ani Karpacz ani Szklarska Porêba nie domagaj± siê umieszczenia ich w celach promocyjnych. Dopiero na mniejszych mapach regionalnych, szczegó³owych umieszcza siê miejscowo¶ci, do których chcieli by jechaæ tury¶ci. pis to nie partia. To stan umys³u.

Zaloguj siê Skomentuj

19 październik 2018 06:19

Aby oceniæ lub

puuchatek

19 październik 2018 06:19

W³a¶nie! I jeszcze W³oszczow±, nie zapominajcie o W³oszczowej (W³oszczowie?)!

gibbonzlodzi

19 październik 2018 06:19

Niech sobie dorysuje na ekranie odbiornika. Kredkami ¶wiecowymi.

kasiszcz

19 październik 2018 06:18

Po co siê ograniczaæ? Niech Kurski po wyborach samorz±dowych na mapie umie¶ci tylko te miasta, w których wygra³ PIS

polakadam

19 październik 2018 06:17

No przecie¿ górole same s³yn± z przepowiadania pogody.

krynolinka

19 październik 2018 06:16

Umie¶ciæ te¿ Tworki. Na mapie powinna byæ informacja. Ilu czubków z PiS-u aktualnie przebywa na oddziale.

yosemitesam

19 październik 2018 06:15

"Mam pewien pomys³. Dzi¶ odpowiem" - odpowiedzia³ Jacek Kurski, prezes TVP" A odpowied¼ brzmi - "umie¶cimy Nowy S±cz na mapie pogody wtedy, gdy wybory samorz±dowe w S±czu wygra PiS.".