Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Katastrofa budowlana na Kaszubach. Osunęła się skarpa i zatamowała rzekę

10 styczeń 2019 21:09
255 9

W Rutkach koło Żukowa doszło do katastrofy budowlanej. Zapadła się tam skarpa, niszcząc jednocześnie drogę i tamując przepływ wody w rzece Raduni.

Powody powstania osuwiska jeszcze nie są znane, jednak do katastrofy doszło w trakcie prac odwiertowych pod poprowadzenie przewodu energetycznego - donosi Polsat News. Osuwająca się skarpa uszkodziła niemal całą powierzchnię lokalnej drogi, a siła tego zdarzenia była tak duża, że spadł także jeden z...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
bosman64

10 styczeń 2019 21:15

Kaszubska ³om¿a to takie nowe sanescobar gazety .pl

dyskootantka

10 styczeń 2019 21:15

Poprawcie ten tekst "30 km od £om¿y" - Rutki s± na Kaszubach, do £om¿y daleko.

krzywelustro

10 styczeń 2019 21:15

Ja rozumiem, ¿e trzeba oszczêdzaæ, ja rozumiem, ¿e ludziom po maturze trzeba trochê wiêcej zap³aciæ, ja rozumiem, ¿e zatrudnione przez redakcjê gimbusy siê nudz± i dla ¿artu wal± siê sie po ³bach kanapkami przygotowanymi przez mamusie, ale takich wzajemnych podpuch jak z t± £om¿± to redakcja powinna zabroniæ. Je¶li siê chce braæ pieni±dze za abonament czytelniczy, to jakich¶ resztek wiarygodno¶ci podawanych informacji warto broniæ.

Zaloguj siê Skomentuj

10 styczeń 2019 21:14

Aby oceniæ lub

droch

10 styczeń 2019 21:13

Wa¿ne pytanie - £om¿a czy £om¿ing?

ochujek

10 styczeń 2019 21:13

Duda ju¿ tam jest z Mateuszem?

raczkowski

10 styczeń 2019 21:12

£om¿a? Kaszuby? POLSKA?????

nilpferd13

10 styczeń 2019 21:11

Z Rutek (na Kaszubach, nad rzeka Radunia) do Lomzy jest ca 350km... Pic trzeba umiec, pisarzu gazetowy... trzezwiec tez...

motyw4

10 styczeń 2019 21:10

"Do katastrofy budowlanej dosz³o w Rutkach, 30 km od £om¿y." O¶wieæcie minie bo przekopujê internety i nie umiem znale¼æ - na prawdê £om¿a jest na Kaszubach????