Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Katastrofa samolotu Mig-29 w woj. warmińsko-mazurskim. Myśliwiec uderzył w ziemię i zapalił się

6 lipiec 2018 04:01
174 6
Katastrofa samolotu Mig-29 w woj. warmińsko-mazurskim. Myśliwiec uderzył w ziemię i zapalił się

Do katastrofy samolotu Mig-29 doszło przed godz. 2 w nocy. Na razie nieznane są jej przyczyny. Dyżurny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Krzysztof Sobków potwierdził agencji IAR, że pilot zginął.

Samolot uderzył o ziemię i zapalił się. Pilot zdążył się katapultować, ale został znaleziony martwy kilkaset metrów od wraku maszyny. Straż pożarna ugasiła ogień. Na miejscu katastrofy pracują służby.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
sailor50

6 lipiec 2018 04:04

Rodzinie wspó³czujê. Macierewicz powinien dostaæ kilka glanów w ³eb za zniszczenie armii i za ten wypadek, a potem DO PIERDLA na do¿ywocie!!

d33mariusz

6 lipiec 2018 04:04

Jak zwykle masa durnych komentarzy pod spodem. Wszystkie armie ¶wiata maj± problemy z wypadkami lotniczymi. Niezale¿nie od nowoczesno¶ci sprzêtu. Odnoszenie tego wypadku do sytuacji w Polskim lotnictwie jako ca³o¶ci to g³upota. Zw³aszcza ¿e nie znamy jeszcze przyczyn. Wypowiada siê tu banda g³upich lemingów, których mózgi dawni juz zosta³y zaczadzone POsranym i lewicowym systemem. Objawy tak jak tu, niezdolno¶æ do samodzielnego my¶lenia, trudno¶ci z przeniesieniem na papier swoich ob³±kanych urojeñ i fantazji, wy³±cznie jednostronny i debilny pogl±d na ¿ycie, równocze¶nie przekonanie o swojej nieomylno¶ci i zupe³ny upadek moralny. Zwapnienie mózgu czyni postêpy i jest nieodwracalne.

Zaloguj siê Skomentuj

6 lipiec 2018 04:04

Aby oceniæ lub

Robson Wu

6 lipiec 2018 04:03

samoloty bojowe rozbijaj± siê na ca³ym ¶wiecie,normalny przykry przypadek ale lewackie trole musz± powiedzieæ swoje

florian88

6 lipiec 2018 04:02

Dajcie tego B³aszczaka mo¿e do kultury, mo¿e tam nie bêdzie ofiar?Bo z Policja te¿ mu nie wysz³o.

ltte

6 lipiec 2018 04:02

Wypadków lotniczych bêdzie wiêcej. Nie tylko wojskowch, ale i cywilnych, pañstwowych.