Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Jest kolejny akt oskarżenia przeciwko byłemu senatorowi Józefowi Piniorowi

3 styczeń 2019 15:45
230 7

Przed sądem, w związku z zarzutem popełnienia licznych przestępstw, w tym korupcyjnych, staną też asystent senatora, podający się za dyrektora biura senatorskiego - Jarosław W. oraz kilkanaście innych osób.

Akty oskarżenia w tej sprawie skierował Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
falbor

3 styczeń 2019 15:49

Jaki¶ kolejny kapiszon, jak nie zegarek to nieodbyty wyk³ad.... Ale gdzie te miliardowe straty bud¿etu, wielkie afery i audyty rz±dowe? Gdzie akty oskar¿enia w tych sprawach?!?

wo151

3 styczeń 2019 15:49

PiS przej±³ maksymê CZEKA: daj cz³owieka, a paragraf znajdê

Zaloguj siê Skomentuj

3 styczeń 2019 15:48

Aby oceniæ lub

edogorski

3 styczeń 2019 15:48

Pose³ A.Duda dziwnym trafem za³atwia³ obowi±zki poselskie w dniach i miejscach gdzie wyk³ada³ na prywatnych uczelniach p³ac±c za podró¿ i hotel pieniêdzmi podatnika. Obecny wiceminister cyfryzacji, mi³o¶nik zamawiania 5iêciu piw naraz pobra³ 20 ty¶ kilometrówki nie maj±c w³asnego samochodu. Pose³ Jaros³aw podpisa³ siê na liscie obecno¶ci jakiej¶ komisji dla 300z³. Mam wymieniaæ dalej?

stachkaz47

3 styczeń 2019 15:47

Berczyñski powiedzia³ ,¿e utr±ci³ CARACALE , kontrakt wojskowy i da³ dyla do USA a tu 10 PROKURATORÓW ¶ciga 5 tys z³ za nieodbyty WYK£AD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BRAWO WY !

antropoid

3 styczeń 2019 15:46

Tylko "stodo³y" szyszkowej i bêd±cych tam skór ¶ci¶le chronionych gatunków zwierz±t nikt nie bada. Albo antkowej rozpierduchy polskich resortów si³owych. Pupile oficera prowadz±cego z Torunia mog± spaæ spokojnie.

zoryan

3 styczeń 2019 15:46

bylo pieniadze" Solodarnosci" ,tej pierwszej( dlatego duza litera)przekazac Kaczynskiemu i bylaby chwala iczesc , a tak to czolganie po prokuraturach.