Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Koszalin: w czwartek pogrzeb ofiar pożaru w escape roomie. Wstęp do kościoła z zaproszeniami

9 styczeń 2019 14:48
409 6

Uroczystości pogrzebowe pięciu 15-latek rozpoczną się w czwartek o godz 11 w kościele pw. św. Kazimierza w Koszalinie.

Następnie rodziny udadzą się autokarami na Cmentarz Komunalny. Pozostałe osoby będą mogły tam pojechać bezpłatną komunikacją miejską. Tam uroczystości rozpoczną się o godz. 14. Jak informuje koszaliński ratusz, trumny i urny nie będą wystawione w cmentarnej kaplicy.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
jerzysm42

9 styczeń 2019 14:53

Ile biskupy bêd± brali za prawo wej¶cia do ko¶cio³a?

Zaloguj siê Skomentuj

9 styczeń 2019 14:52

Aby oceniæ lub

lieft

9 styczeń 2019 14:51

po ile bilety?

guru133

9 styczeń 2019 14:50

Czy otrzymanie zaproszenia na pogrzeb uzale¿nione jest od wysoko¶ci kwoty zadeklarowanej na rzecz religijnej mafii?

maciejwscieklica

9 styczeń 2019 14:49

czyli pewno¶æ jest ¿e adrian nadleci kazanie wyg³osi na oklaski poczeka i krzy¿em padnie

motyw4

9 styczeń 2019 14:48

Dobrze, ¿e czarni biletów na tê uroczysto¶æ nie sprzedaj± - by³aby znakomita okazja ¿eby zarobiæ trochê grosza na KK. Plus op³ata za filmowanie i robienie zdjêæ - biskup by³by zadowolony.