Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

KRS wiedziała, że kandydat do SN nie spełnia wymogów. A i tak polecono go prezydentowi

11 październik 2018 10:51
141 7
KRS wiedziała, że kandydat do SN nie spełnia wymogów. A i tak polecono go prezydentowi

Jak opisuje RMF FM, brak nominacji dla profesora to "skandaliczne zaniedbanie" KRS - jego kandydatura w ogóle nie powinna trafić do prezydenta.

Podczas zgłaszania się do KRS Stępkowski, tak jak inni kandydaci, wypełniał kartę zgłoszeniową, w której podał tylko jedno obywatelstwo - polskie. Radio otrzymało jednak kartę Stępkowskiego od Forum Obywatelskiego Rozwoju i upubliczniło ją.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
def11

10 listopad 2018 13:17

Jak Ziobro ka¿e to pseudo KRS rekomendowaæ mo¿e nawet kota prezesa. ¯a³osne, sprzedajne, bez krêgos³upa indywidua.

remo29

10 listopad 2018 13:15

Czy kto¶ ma jeszcze w±tpliwo¶ci czy wybory bêd± uczciwe?

Zaloguj siê Skomentuj

10 listopad 2018 13:38

Aby oceniæ lub

ziaburek

10 listopad 2018 13:11

Bez jaj - przecie¿ pisowska KRS nie bêdzie wnika³a w jakie¶ szczegó³y. Dostali listê, podpisali i wys³ali. Od my¶lenia s±, jak wiadomo, inni...

mmeydey

10 listopad 2018 13:04

po¶piech, fuszerka, skandalicznie ¿enuj±ce przes³uchania kandydatów, zbli¿aj± siê wybory, je¶li ich nie wygraj± przy urnach ....

marywil2012

10 listopad 2018 13:02

wzrusza mnie prê¿ydent naszego kraju. ale¿ on praworz±dny...

a488151

10 listopad 2018 13:18

Obywatelstwo to rzecz drugorzêdna - najwa¿niejsze jest poddañstwo wzglêdem PiS.