Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Ksi±¿ê Arabii Saudyjskiej obiecuje futurystyczne miasto za 500 mld dol. Pe³ne dronów i autonomicznych samochodów

24 październik 2017 20:19
125 7
Ksi±¿ê Arabii Saudyjskiej obiecuje futurystyczne miasto za 500 mld dol. Pe³ne dronów i autonomicznych samochodów

Mohammed bin Salman, Ksi±¿ê Arabii Saudyjskiej, nastêpca tronu podczas konferencji iu Future Investment Initiative, która odbywa siê w Rijadzie, nakre¶li³ now± wizjê swojego pañstwa.

Oprócz deklaracji natury politycznej i religijnej Salman zapowiedzia³ te¿ stworzenie nowego miasta. Inwestycja wyceniana na 500 mld dolarów mia³aby powstaæ na terenie trzech krajów- Arabii Saudyjskiej, Jordanii i Egiptu.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
prokuraturarejonowa

24 październik 2017 20:23

Wyeliminowanie Rosji z rynku producentów ropy najprawdopodobniej podreperowa³oby saudyjsk± gospodarkê, wiêc Saudowie mog± byæ ¿ywotnie zainteresowani tym, ¿eby PKN Orlen przerzuci³ siê na przetwarzanie ropy z Iranu. Irañska ropa jest tak samo ciê¿ka jak Urals, wiêc bêdzie pasowaæ do linii technologicznych PKN Orlen.

literyicyfry123

24 październik 2017 20:22

"Oprócz deklaracji natury politycznej i religijnej Salman..." Mo¿na trochê wiêcej na ten temat?

otopolskiepieklo

24 październik 2017 20:22

co¶ podobnego robia ju¿ na mniejsza skalê bodaj w Emiratach - kiedys by³ reporta¿ w Galileo (jedyny porzadny program popularnonaukowy oczywi¶cie niemiecki/licencja, bo Polacy potrafia robiæ tylko o jezysie swiebodziñskim lub kolejnych pielgrzymkach)

Piotr Teresa Nagel

24 październik 2017 20:20

Jankesi tez by chcieli taki luxus tylko maja za duzo mety spolecznej Ha Ha.

Zaloguj siê Skomentuj

24 październik 2017 20:20

Aby oceniæ lub

wiesscar

24 październik 2017 20:19

dla muzu³mañskich uchod¼ców?

Oceniono 1 raz

24 październik 2017 20:19

... i to sie nazywa postep..... teraz bedzie mozna sobie kobiete ukamienowaæ nawet z drona....