Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Kukiz krytykuje strzelanie do prośnych dzików. "To tak, jak kiedyś Bandera robił z Polakami"

10 styczeń 2019 09:06
372 9

Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś po południu z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim, ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem oraz głównym lekarzem weterynarii Pawłem Niemczukiem. Rozmowa ma dotyczyć planowanego odstrzału dzików.

Ardanowski przekonuje, że konieczna jest drastyczna redukcja populacji dzików, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń - ASF.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
zebrzec

10 styczeń 2019 09:12

rz±dy ciemniaków i wiochmenów!

twojasuczka

10 styczeń 2019 09:11

wymordowac wszystkie dziki w polsce tylko dlatego ze rolnikom nie chce sie myc kaloszy przed wejsciem do wlasnej obory to skandal

biesczad1

10 styczeń 2019 09:10

Jaro sk³ada ho³d Mao w 60. rocznicê rzezi wróbli?...

andrew1507

10 styczeń 2019 09:10

Dzik jest dziki, Pis jest z³y. £otry najpierw wybij± dziki, ¿ubry,.... a potem Ciebie i mnie.... Wypier...my t± zgraje pis na ¶mietnik historii w ka¿dych wyborach....., ASAP.

Zaloguj siê Skomentuj

10 styczeń 2019 09:09

Aby oceniæ lub

polakadam

10 styczeń 2019 09:08

Dziki uwa¿aj± ¿e to ludzi jest za du¿o i ludzie roznosz± choroby.

sobekx

10 styczeń 2019 09:08

Minister nie wie ile jest dzików, ale zleci³ masowy odstrza³. Czy nie ma bardziej cywlizowanych sposobów radzenia sobie z wirusami w XXI wieku? Bioasekuracja wed³ug ministra dzia³a dobrze, ale zleci³ on odstrza³ dzików. Czy minister trzyma rêkê na pulsie, czy dzier¿y stery, czy po odstrzale nie powie: "O kurcze, zabili¶my wszystkie!?!". Czy minister posiada badania, jak ten odstrza³ wp³ynie na ca³y ekosystem czy te¿ to nie problem, bo w razie czego odstrzeli siê co innego? Czy to jeszcze racjonalny ¶wiat czy tylko zabawy doros³ych ch³opców?

tetradrachma

10 styczeń 2019 09:07

Polska ho³oto, poczynaj±c od Szydlo-Szyszki, a na Dudziex2 nie koñcz±c......jeste¶ niereformowalna. Pañstwa, spo³eczeñstwa (obywatelskiego) nie zbuduja k³amcy i ³ajdacy. Wasza w³adza, wywodzi z "mot³ochu" i nie ulega przemianie. Demokracja, ma za zadanie, z tegoz (mot³ochu) czyli amorficznej biomasy, uczynic OBYWATELA. Co, do tego, potrzeba ? Szko³y, rodziny, standardów, prawa i moralno¶ci oraz PRAWDY. Je¶li wyznajecie zasade, ¿e "pierwszy milion trzeba ukra¶æ" to co osi±gniecie ?!

pachikun

10 styczeń 2019 09:07

ten narod, ktory w kolko podkresla ile to wycierpial podczas ostatniej wojny bryluje jesli chodzi o okrucienstwo, brak etyki i barbarzynstwo. Zajmujemy 2 miejsce w Europie i 3 na swiecie jesli chodzi o ilosc zabijanych zwierzat. Mamy jedna z najwiekszych ubojni w Europie. Specjalizujemy sie tez w uboju rytyualnym gdzie na zywca podcina sie gardla zwierzetom dla odbiorcow na Bliskim Wschodzie. Wysylamy do rzezni konie- podopbno symbol naszego ethosu ulanskiego. O strzelaniu do zubrow, ktore byly duma polskich lasow nie wspominajac.Teraz zaslyniemy z tego ze jednym podpisem barbarzyncy , iscie Czerwonego Khmera, na stanowisku ministra rozpocznie sie masowa egzekucja dzikow i to loch bedacych w ciazy. W sumie mozna powiedziec, ze ten narod poza mordowaniem zwierzat niczego specjalnego nie potrafi. Nie przodujemy przeciez w przemysle samochodowym, kosmicznym czy komputerowym, zaslyniemy za to jako specjalisci od mordowania zwierzat.