Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Kulisy decyzji Andrzeja Dudy ws. marszu 11 listopada. "Postawiono na nogi wszystkie służby"

7 listopad 2018 19:40
56 15

Polskie służby miały informacje dot. neofaszystów wybierających się na Marsz Niepodległości, a rząd nie chciał, by zdjęcia z faszystowskimi hasłami pojawiły się w zagranicznych mediach - ustaliła "Rzeczpospolita". W świetle tych informacji wydaje się, że decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz - zakaz Marszu Niepodległości - mogła być władzom na rękę.

"Rzeczpospolita" ustaliła też, że służby zostały "postawione na nogi" przed państwowym marszem 11 listopada, który firmują prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o to, by nie dopuścić w tym wydarzeniu "członków radykalnych organizacji".

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 15
ostr77

7 listopad 2018 19:46

Wygl±da na niez³± ustawkê. HGW spontanicznie zakaza³a, prezydent i premier spontanicznie nagle wszystko maj± pouk³adane. A wcze¶niej spontanicznie zrezygnowali z udzia³u. Tylko narodowcy nie mog± siê po³apaæ kto tak naprawdê ich wydyma³ :)

jami100

7 listopad 2018 19:45

Duda w ostatnich dniach przechodzi sam siebie, osi±gn±³ juz poziom trzylatka. Pokazemy jak siê w Polsce improwizuje ¶wiêto.

Raf

7 listopad 2018 19:45

I takim sposobem HGW ma problem z g³owy. Teraz rz±d i adrian bêd± odpowiedzialni za zadymy, przecie¿ zaprosili wszystkich. Wspó³czujê Warszawiakom.

Oceniono 9 razy

7 listopad 2018 19:44

W 3 dni kancelaria prezydenta zorganizuje bezpieczny marsz na kilkadziesiąt tysięcy ludzi? Powodzenia- to chyba tylko Sasin może zrobić. Jak pamiętny lot..m

Oceniono 2 razy

7 listopad 2018 19:44

Decyzja Andrzeja Dudy to oksymoron.

Oceniono 3 razy

7 listopad 2018 19:44

Typowo polskie, były 2 lata na zorganizowanie, było 200 milionów, a zabrano się do roboty na 3 dni przed. Jak w Panu Tadeuszu: " zeobim powstanie. Ja z synowcem na czele i JAKOŚ to będzie".

ebom

7 listopad 2018 19:44

Ahhh, teraz chcą trzymać z daleka... jak już raz bezdomnego psa nakarmisz i wpuścisz do ciepłego domu, to prędzej rękę odgryzie, niż da się wygonić...

Zaloguj siê Skomentuj

7 listopad 2018 19:44

Aby oceniæ lub

Oceniono 7 razy

7 listopad 2018 19:43

"Patrioci" wymknęli się spod kontroli?

gragos

7 listopad 2018 19:43

Jestem pod wra¿eniem numeru, jaki na odchodnym wywinê³a pisowcom HGW. Pikanterii dodaje sprawie o¶wiadczenie, jaki wyda³a po decyzji PAD i PMM - ca³kowit± odpowiedzialno¶æ za bezpieczeñstwo uczestników marszu ponosi rz±d. Nie mogê siê wprost doczekaæ niedzieli, kiedy oka¿e siê, ¿e policja pa³uje i rzuca na glebê dotychczasowych pieszczochów mi³o¶ciwie panuj±cej nam w³adzy. Ciekawe z jaka pomoc± przyjdzie rz±dz±cym ko¶ció³ katolicki? Mo¿e ksiê¿a bêd± pilnowali spokoju wymieniaj±c znak pokoju z zagranicznymi go¶æmi - delegacjami w³oskich, wêgierskich, czy s³owackich faszystów. Do koloratek bêd± pasowa³y bia³e ró¿e (my¶lê, ¿e siê Obywatele RP nie pogniewaj±?).

ostr77

7 listopad 2018 19:42

Wygląda na niezłą ustawkę. HGW spontanicznie zakazała, prezydent i premier spontanicznie nagle wszystko mają poukładane. A wcześniej spontanicznie zrezygnowali z udziału. Tylko narodowcy nie mogą się połapać kto tak naprawdę ich wydymał :)

remo29

7 listopad 2018 19:42

Dwie pacynki prezesa zosta³y wykiwane, a prezes wypierydoli siê o sznurki którymi poci±ga³. Czy mo¿na sobie wyobraziæ wiêkszy cyrk w sytuacji, gdy za pacynkami bêd± sz³y hordy kiboli, a 1/3 policjantów w Polsce le¿y z gor±czk±, bo zapadli na pisi± grypê? ;)

remo29

7 listopad 2018 19:41

Dwie pacynki prezesa zostały wykiwane, a prezes wypierydoli się o sznurki którymi pociągał. Czy można sobie wyobrazić większy cyrk w sytuacji, gdy za pacynkami będą szły hordy kiboli, a 1/3 policjantów w Polsce leży z gorączką, bo zapadli na pisią grypę? ;)

M Pod

7 listopad 2018 19:41

Przecież policja jest na zwolnieniach lekarskich, co bardzo martwi ZUS.

tcas

7 listopad 2018 19:41

To bêdzie marsz na miarê lotu do Smoleñska.