Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Lech Wałęsa jedzie wesprzeć protest niepełnosprawnych. "Piszą do mnie Obywatele i proszą..."

18 maj 2018 07:52
89 17

W czwartek popołudniu były prezydent nie był pewien, co zrobić. "Pisza do mnie Obywatele i proszą żebym przyjechał do Sejmu. Rozważam taka decyzje" - poinformował. Już w piątek rano zadeklarował, że przyjedzie do Sejmu w najbliższy poniedziałek, 21 maja.

Trudno przewidzieć, czy Wałęsa dostanie się do budynku Sejmu W ostatnich dniach odesłane zostały Wanda Traczyk-Stawska i Janina Ochojska. Zapowiedziano też, że nie odbędzie się noc muzeów i Sejm Dzieci i Młodzieży. Ponadto do budynku nie są wpuszczani dziennikarze, którzy nie posiadają stałych wejśc...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 17
vinc00

18 maj 2018 07:58

Może jakiś biskup by wprowadził Wałęsę?

bogpan

18 maj 2018 07:57

Jak można tak instrumentalnie traktować tych ludzi? Bolka jeszcze brakuje? Kiszczak niech z grobu wstanie i też przyjdzie. Może Lenin ze Stalinem?

plutoniczna

18 maj 2018 07:56

jakby PIS nie wpu¶ci³ do Sejmu Prezydenta Wa³êsy, to tu¿ przed spotkaniem NATO w Sejmie zrobiliby sobie fantastyczny czarny PR na ca³y ¶wiat, który jednocze¶nie by siê dowiedzia³ jak PIS upadla najs³abszych. gorszej klêski nie mogliby sobie ukuæ. chocia¿ nie...jak mi siê wydaje, ¿e ju¿ osi±gnêli dno to nagle kto¶ z PIS robi w tym dnie kolejny odwiert

Oceniono 2 razy

18 maj 2018 07:56

Brawo Lechu!

vinc00

18 maj 2018 07:55

Mo¿e jaki¶ biskup by wprowadzi³ Wa³êsê?

Oceniono 16 razy

18 maj 2018 07:55

Lechu, jak ,tfuu.. tzw, marszałek Kuchciński Cię nie wpuści, to przeskocz przez płot!

Oceniono 7 razy

18 maj 2018 07:55

o ile wejdzie

ignacysyn

18 maj 2018 07:54

Do Lecha Wa³êsy powinni do³±czyæ Aleksander Kwa¶niewski i Bronis³aw Komorowski , wszyscy trzej s± " szczerze lubiani " przez pis hahaha

whufan

18 maj 2018 07:54

Brawo Lechu! Niech pisiory zapluja sie na smierc, jak to bywa z Polakami-Katolikami Wykletymi.

Oceniono 12 razy

18 maj 2018 07:54

pewnie, ze nie wpuszcza. kaczak nienawidzi walesy. zreszta kogo on "nawidzi"? ale tym tylko sobie oczywiscie jeszcze bardziej we wlasne gniazdo nasraja... i dobrze...

gragos

18 maj 2018 07:53

To bêdzie ¶wietny test na stosowanie przepisów prawa przez Pis. Prezydencie Wa³êso, czekam na poniedzia³ek!

krynolinka

18 maj 2018 07:53

Premio¿erka znana ze zdolno¶ci mediacyjnych nadal siê gdzie¶ na po³udniu sp³awia ?

Oceniono 11 razy

18 maj 2018 07:53

Super, pewnie wręczy kupon TOTO-LOTKA.

stef0909

18 maj 2018 07:53

Brawo Lech roz...ać ten burdel!!!

damtek

18 maj 2018 07:52

Du¿y marsz opozycji, niepe³nosprawni okupuj± Sejm, Trump odmawia spotkañ, frakcje PIS atakuj± siê nawzajem, trwa spór z USA o IPN, UE grozi art.7, inwestycje spadaj±, Morawiecki siê o¶miesza. Rz±dy PIS wkroczy³y w fazê terminaln±. Jeszcze nas i siebie pomêcz±, ale to ju¿ koniec. K.Król/twitter

alexander59

18 maj 2018 07:52

Lechu, jak ,tfuu.. tzw, marsza³ek Kuchciñski Ciê nie wpu¶ci, to przeskocz przez p³ot!

Zaloguj siê Skomentuj

18 maj 2018 07:52

Aby oceniæ lub