Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Lech Wałęsa o liście od Czesława Kiszczaka: Myślę, że został sfabrykowany

12 grudzień 2018 20:48
106 17

Zdaniem dziennikarzy generał Czesław Kiszczak w 1993 roku planował wywierać wpływ na Lecha Wałęsę. W sposób zawoalowany sugerował on swoją wiedzę na temat agenturalnej przeszłości ówczesnego prezydenta.

Były prezydent Lech Wałęsa w rozmowie z "Rzeczpospolitą" stwierdził, że nigdy nie otrzymał tego listu, choć nie wykluczył, że mógł on trafić do Kancelarii Prezydenta.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 17
fctheduck

12 grudzień 2018 23:36

Rosyjska agentura czyli pis, od lat podkopuje pozycjê najbardziej szanowanego na ¶wiecie Polaka, czyli Lecha Wa³êsy. Czy Polacy naprawdê s± takimi frajerami, ¿eby wierzyæ w dokumenty pzedstawiane przez ludzi, ktorzy podczas prawdziwej walki z komun± nawet nie wystawili nosa z domu, a pó¼niej tylko wkrêcili siê w struktury Solidarno¶ci???

rlnd

12 grudzień 2018 23:58

Pamiêtajcie drogie dziatki. W ca³ym IPN, w ca³ym SB, TYLKO teczka Jaros³awa Kaczyñskiego by³a fa³szywa.

Zaloguj siê Skomentuj

12 grudzień 2018 23:18

Aby oceniæ lub

Janusz Lemañski

12 grudzień 2018 22:15

Widaæ ,¿e Kiszczak by³ dla wielu tu pisz±cych wielkim autorytetem i nie wiedzieæ czemu od razu znaj± rozwi±zanie tej zagadki.

praskiso

12 grudzień 2018 22:13

PIS wszelkimi sposobami chce udowodniæ ¿e to Jaruzel z Kiszczakiem obmy¶lili sprytny plan obalenia komuny. Nienawi¶æ Kaczyñskiego do wszystkich , którzy w sposób znacz±cy wziêli udzia³ w wydarzeniach po pod koniec lat osiemdziesi±tych ¶wiadczy tylko o jednym. O g³êbokich kompleksach tego cz³owieka. Szczerze jest mi go ¿al. Niestety czasu nie da siê cofn±æ. Nawet jak Kaczyñski przywróci nam komunê w swoim wydaniu z symbolem chocia¿by CPNu.

biesczad1

12 grudzień 2018 22:09

Zadziwjaj± mnie ci, którzy wierz± w UBeckie teczki Wa³êsy, a nie wierz± normalnym/zwyczajnym ludziom, którzy opowiadaj± o przesz³o¶ci ks.Jankowskiego - no ale ka¿dy ma autorytet na miarê swoich moralnych potrzeb...

myczyoni

12 grudzień 2018 23:18

Ilu z was , obraduj±cych Wa³êsê widziskoy w oryginalne teczki UB czy SB, ilu z was lamusy czyta³o meldunki do usw albo WSW. ¯aden. Ale ka¿dy z was wie , ¿e SB nie wytwarza³a kwitów.

krynolinka

12 grudzień 2018 21:59

Najwa¿niejsze, ¿e pan Piotrowicz ju¿ z³o¿y³ ho³d ofiarom stanu wojennego. Jak co roku. Od kiedy jest w PiS-e.

Oceniono 4 razy

12 grudzień 2018 20:50

KO RES PĄ DENC JA

Oceniono 1 raz

12 grudzień 2018 20:49

Dwaj najwieksi pechowcy PRL. Jaroslaw "Pod spodnic" Kaczunski oraz Lech "Nie chcem, ale muszem" Walesa. A to sie na nich Kiszczak uwzial.

1group

12 grudzień 2018 20:49

Bolkowe papiery znowu "sfałszowano". Jeśli wszystko było fałszywe,to po co z Mnietkiem grzebali w aktach? Myszkowali tak zawzięcie,że kilkadziesiąt stron im się "zgubiło'. Po cholerę kolekcjonują te fałszywki. Media powinny się zlitować nad tym mitomanem i przestać publikować jego matactwa,którymi coraz bardziej się pogrąża.

opole

12 grudzień 2018 20:48

Moment, list od Kiszczaka do Wałęsy jest Nowym Jorku ? To Kiszczak wysłał ten list czy tylko napisał ?

Oceniono 5 razy

12 grudzień 2018 20:48

Warchoł gdański!

qznia

12 grudzień 2018 20:48

Jeden Wielki Sfabrykowany Wałęsa vel Bolek.

krynolinka

12 grudzień 2018 20:48

Najważniejsze, że pan Piotrowicz już złożył hołd ofiarom stanu wojennego. Jak co roku. Od kiedy jest w PiS-e.

agnrodis

12 grudzień 2018 20:48

Gdyby list byl prawdziwy, to bylby w rekach Walesy, a nie Kaczynskiego!!! Kiszczak napisalby prawdziwy list go po, to zeby wyslac go do Walesy, a nie po to, zeby znalazl sie w rekach jego przeciwnikow.

taunus68

12 grudzień 2018 23:54

I tak Kiszczak,Piotrowicz i Balbina stali siê ikonami blisko 40 milionowego Narodu...