Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Legenda "Miasteczka Twin Peaks". Oto wszystkie schematy, które z³ama³ David Lynch [ORLIÑSKI]

19 maj 2017 21:54
56 1
Legenda "Miasteczka Twin Peaks". Oto wszystkie schematy, które z³ama³ David Lynch [ORLIÑSKI]

Popkultura nie lubi pionierów. Prawzorem wszystkich thrillerów typu „szary obywatel przypadkowo zamieszany w gigantyczny spisek” jest „39 kroków” Johna Buchana – dzi¶ czyta siê to z rozbawieniem jako nieudan± podróbkê Dana Browna.

Pierwsze przeboje Beatlesów, Presleya czy Rolling Stonesów tak naprawdê skomponowali czarnoskórzy muzycy z Motown i Memphis, ale b±d¼my szczerzy, kto dzi¶ s³ucha zespo³u The Marvelettes? To on nagra³ „Please Mr. Postman”, ale wszyscy wolimy wykonanie Lennona i McCartneya.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 1
astrolog

19 maj 2017 21:55

Lynch jest geniuszem. Niska ogl±dalno¶æ ostatnich odcinków "Miasteczka..." tylko ¶wiadczy o tym, jak daleko poszed³ ten go¶æ. Czepiaæ siê, ¿e zagadka zosta³a wyja¶niona? Nic nie zosta³o wyja¶nione. Czy kto¶ wie o tym, ¿e Don Giovanniego zdjêto po kilku przestawieniach z powodu niskiej frekwencji? Czy Mozart co¶ spieprzy³? Nie. On podniós³ poprzeczkê widzowi, który czeka³ na mi³± rozrywkê. Lynch zrobi³ to samo. Podobna historia by³a z "Lostami". Pod koniec serialu wiele osób narzeka³o, ¿e siê tego nie da ogl±daæ, bo zagmatwane, pokrêcone, popieprzone, ¿e nie wiadomo o co tu w koñcu chodzi. Obejrza³em Lostów ponownie ostatnio - dziesiêæ lat pó¼niej. I choæ wtedy by³em wielkim fanem tego serialu, to dopiero teraz zrozumia³em, jak wielkie to by³o dzie³o. To samo z Miasteczkiem i z ca³± twórczo¶ci± Lyncha.