Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Styl życia

Kategoria aktualności

 • Książę George obchodzi czwarte urodziny

  22 lipiec 2017 08:25 34

  Jak czytamy w "The Telegraph", fotograf czuje się uhonorowany tym, że to właśnie wykonane przez niego zdjęcie zostało wybrane, aby uczcić urodziny małego księcia. - On jest takim szczęśliwym małym chłopcem, który z pewnością zaszczepił radość do sesji fotograficznej - powiedział Jackson. Mały George ostatnie dni przed swoimi urodzinami spędził, towarzysząc

 • Ciało Salvadora Dali ekshumowane

  21 lipiec 2017 09:24 32

  Słynny hiszpański surrealista Salvador Dali, zmarły w 1989 roku, został w nocy z czwartku na piątek ekshumowany. Specjaliści pobrali materiał DNA w związku ze sprawą o ustalenie ojcostwa. Decyzję o ekshumacji Dalego podjął w czerwcu sąd w Madrycie w związku z pozwem o ustalenia ojcostwa. Pilar Abel Martinez, 61-letnia wróżka, twierdzi, że jest córką

 • Stanisław Pięta oblany woskiem przez protestujących przed Sejmem?

  21 lipiec 2017 06:49 38

  "Poszedłem do sklepu po kolację obok protestujących Ubywateli.RP. Wrzask: »będziesz siedział« i oblewanie woskiem z płonących zniczy" - napisał Pięta na Twitterze (pisownia oryginalna). Wczoraj przed Sejmem protestowano przeciw zmianom w sądownictwie. Wieczorem kilkadziesiąt osób próbowało zablokować wyjazd radiowozu, w którym był rzecznik rządu Rafał

 • Kantar Public: 38 proc. poparcia dla PiS, 19 proc. dla PO

  20 lipiec 2017 11:11 43

  Z badania zrealizowanego przez Kantar Public (dawniej Zespó³ Badañ Spo³ecznych TNS Polska) nieco poni¿ej progu wyborczego znalaz³yby siê: SLD (4 proc.) oraz PSL (3 proc.) Partia Wolnoœæ (dawniej KORWiN) uzyska³aby poparcie 2 proc. g³osuj¹cych, a Partia Razem i Twój Ruch – po 1 proc. W porównaniu z czerwcowym badaniem notowania PiS spad³y o 1 punkt procentowy

 • "Rzeczpospolita": cudzoziemcy mogą uratować polskie szpitale

  20 lipiec 2017 02:19 44

  Szpitale, które nie weszły do sieci i tym samym straciły finansowanie z budżetu państwa, nie muszą bankrutować. Ratunkiem dla nich są pacjenci z zagranicy. A tych stale przybywa. W 2016 r. Polskę odwiedziło 155 tys. pacjentów - wynika z danych Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej, do których dotarła "Rzeczpospolita". Oznacza to, że mogli zostawić

 • Hiszpania: Rozbito siatkê legalizuj¹c¹ pobyt migrantów z Azji w Europie

  19 lipiec 2017 11:56 44

  Zatrzymani we wtorek cz³onkowie gangu wyspecjalizowali siê przez lata w podrabianiu dokumentów; wystawiali je g³ównie dla obywateli Indii i Pakistanu - wynika ze Ÿróde³ policyjnych. Œledczy badali ró¿nego rodzaju dokumenty, m.in. paszporty czy ksi¹¿eczki zdrowia. - Grupa ta legalizowa³a pobyt azjatyckich imigrantów w ró¿ny sposób. Do perfekcji opanowa

 • BOR: nikt nie ucierpiał w kolizji kolumny Biura Ochrony Rządu w Warszawie

  18 lipiec 2017 12:42 53

  Jak poinformowało biuro prasowe BOR, do zdarzenia doszło ok. godz. 12.05 podczas przejazdu kolumny BOR - inny uczestnik ruchu drogowego poruszający się w tym samym kierunku, co kolumna BOR, lekko "otarł się" o samochód Biura Ochrony Rządu. Według BOR kolumna jechała na zasadach uprzywilejowanych i poruszała się na zielonym świetle. "Nikomu nic się nie stało

 • Uwaga na fałszywe prośby o pomoc na Facebooku

  18 lipiec 2017 08:23 49

  "Prośby" wysyłane są poprzez wiadomości na Messengerze (oszuści wysyłają je w cudzym imieniu - red.). W krótkich wiadomościach można przeczytać, że nasz znajomy bierze udział w konkursie, w którym do wygrania są nagrody rzeczowy. Otrzymujący wiadomość jest zapewniany, że SMS jest darmowy. W rzeczywistości każda wiadomość kosztuje jednak 4,92 zł. Widząc

 • USA: Policjant zastrzeli³ kobietê, która zadzwoni³a pod numer alarmowy

  17 lipiec 2017 03:40 53

  Ofiara tragedii to Australijka. Nie wiadomo jak dosz³o do zdarzenia, poniewa¿ kamera na mundurze interweniuj¹cego policjanta nie by³a w³¹czona, gdy pad³ œmiertelny strza³. Departament Bezpieczeñstwa Publicznego Minnesoty informuje, ¿e policjant reagowa³ na "wezwanie w zwi¹zku z mo¿liw¹ napaœci¹". W trakcie interwencji mia³ wyci¹gn¹æ broñ i strzeliæ

 • Zmarł twórca i reżyser filmów o zombie George Romero

  17 lipiec 2017 02:37 62

  Jak poinformowała jego rodzina Romero zmarł "po krótkiej ale zaciętej walce z rakiem płuc". "Noc żywych trupów" (Night of the Living Dead), którego Romero był nie tylko reżyserem ale i współautorem scenariusza, zrealizował za zaledwie 114 tys. dolarów, ale film przyniósł dochód w wysokości 30 mln. Sam Romero wystąpił w nim w małej rólce reportera prasowego