Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Styl życia

Kategoria aktualności

 • Szef banku nagle stracił stanowisko. Przez Snapchata i Instagram?

  31 marzec 2015 19:39 36

  Używanie aplikacji Snapchat może drogo kosztować. Przekonał się o tym szef Royal Bank of Scotland Rory Cullinan, który być może właśnie przez Snapchata mógł stracić swoje stanowisko - pisze "Business Insider". Na początku marca gazeta "The Sun" poinformowała, że Cullinan wysłał swojej 18-letniej córce Bridget serię wiadomości z użycie aplikacji Snapchat

 • M&Ms, Ray-Ban, Porsche. Najpopularniejsze marki, które wypłynęły produkując dla wojska

  31 marzec 2015 18:12 38

  Wiele popularnych dziś marek początkowo produkowała na potrzeby wojska. A niektóre powszechnie znane wyroby powstały, aby ułatwić życie żołnierzom na froncie, wśród nich były także te, które wspierały nazistów. Serwis "Business Insider" prezentuje 16 marek, które na początku produkowały dla armii. Jeep Oryginalne jeepy weszły do produkcji w 1941 jako konstrukcje

 • Rodzina królewska kupiła obraz zrabowany Żydom

  31 marzec 2015 14:59 34

  Holenderska rodzina królewska jest w posiadaniu obrazu, który najprawdopodobniej został zrabowany żydowskim właścicielom przez nazistów podczas niemieckiej okupacji Holandii w czasie II wojny światowej - wynika z opublikowanych wyników dochodzenia. Niezależne dochodzenie, zlecone przez rodzinę królewską, objęło dziesiątki tysięcy dzieł wchodzących w skład

 • Zodiak schowany za wodną kurtyną. Skwer zaprojektują autorzy Rotundy

  31 marzec 2015 14:44 43

  Młodzi krakowscy architekci Bartłomiej Gowin i Krzysztof Siuta wygrali konkurs na projekt placyku przy pasażu Wiecha. Ma to być element rewitalizacji dawnego baru Zodiak. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to ich druga realizacja w odległości 150 metrów. Wyniki ogłoszono we wtorek w niewynajętym jeszcze lokalu użytkowym na galerii nowej

 • "Myślała, że to broń". Przerażona syryjska 4-latka poddaje się na widok aparatu

  31 marzec 2015 13:47 43 9

  - To na twarzach dzieci najbardziej widać cierpienie związane z wojną - stwierdził fotograf, który w jednym z syryjskich obozów dla uchodźców zrobił zdjęcie 4-latki. Hudea na widok aparatu uniosła ręce do góry, w geście poddania się. Myślała, że to broń. Fotografia trafiła do mediów społecznościowych, a historia dziewczynki poruszyła internautów. Poruszeni

 • Bregović wystąpił na Krymie. Ukraińcy odwołali koncert w Kijowie

  31 marzec 2015 12:09 47 9

  Zaplanowany na połowę maja w stolicy Ukrainy koncert Gorana Bregovicia został odwołany - poinformował organizator wydarzenia, klub Stereo Plaza z Kijowa. W czwartek muzyk wystąpił w Sewastopolu na zaanektowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim. "Postanowiliśmy odwołać koncert Gorana Bregovicia, który był zaplanowany na 16 maja 2015 roku" - napisał organizator

 • Kraje z najwiêkszymi rezerwami z³ota na osobê

  24 luty 2014 09:23 63

  ¦wiatowe rezerwy z³ota wynosz± oko³o 30 tysiêcy ton i nie zmieni³y siê znacz±co od pó³ wieku. Zestawienie organizacji "Word Gold Council" pokazuje rezerwy z³ota przypadaj±ce na osobê. W¶ród liderów tego rankingu nie ma takich pañstw jak Chiny (na ka¿dego z 1,34 mld obywateli przypada zaledwie 0,7 grama) ani Indii (1,21 mld i 0,5 g na osobê). Nie ma te¿ Polski

 • Wygra³ miliard z³otych i zadzwoni³ do szefa

  21 luty 2014 10:17 90

  Pochodz±cy ze Stanów Zjednoczonych mê¿czyzna sta³ siê jednym z najszczê¶liwszych ludzi na ¶wiecie. Sta³o siê to, gdy dowiedzia³ siê, ¿e przypadnie mu w udziale jedna z najwy¿szych wygranych, które kiedykolwiek pad³y na loterii. Zanim zorientowa³ siê, ¿e to on jest szczê¶liwcem, przez wiele dni emocjonowa³ siê poszukiwaniem zwyciêzcy. Kiedy okaza³o siê, ¿e to w³a¶nie on „rozbi

 • 10 rad jak zdobyæ szczê¶cie i pieni±dze

  17 luty 2014 11:20 166

  Aby osi±gn±æ szczê¶cie i zdobyæ fortunê, nie mo¿na tkwiæ w miejscu. Sami musimy zapracowaæ na to co mamy, bo jak mówi chiñskie przys³owie: "W ka¿dym ziarnku ry¿u jest kropla potu". Oto 10 rad, które mog± przybli¿yæ nas do upragnionego celu. Porzuæ strach Nie mo¿na wszystkiego siê baæ. Najwiêkszym b³êdem jest czekanie na to, co siê wydarzy. Nie martwmy

 • Aparaty ortodontyczne tak modne, ¿e a¿ podrabiane

  4 luty 2014 10:51 256

  Fa³szywe aparaty ortodontyczne, popularne zw³aszcza w krajach azjatyckich, pokazuj±, ¿e dbanie o harmonijny i zdrowy u¶miech sta³o siê symbolem statusu spo³ecznego. Podrabia siê przecie¿ regularnie to, co ¶wiadczy o zasobno¶ci portfela – markowe torebki, telefony, zegarki… Czy moda na fa³szywe aparaty mo¿e byæ szkodliwa? Na bazarach, w centrach du¿ych miast