Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Styl życia

Kategoria aktualności

 • Syria: zamach na konwój z ewakuowanymi

  15 kwiecień 2017 16:16 49

  Do samobójczego ataku doszło w trakcie ewakuacji ludności z miast Fuaa i Kafraya w północno-zachodniej części kraju. Wczoraj rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców z czterech syryjskich miast. Obejmuje zarówno ludność cywilną, jak i uzbrojone formacje - łącznie około 30 tysięcy osób. Porozumienie w tej sprawie zawarły, wspierany przez Teheran, rząd w Damaszku

 • Współcześni męczennicy. "Życie polega też na doświadczeniu cierpienia"

  14 kwiecień 2017 20:38 53

  Według ks. Marcina Dąbrowskiego męczennicy to ludzie, którzy znaleźli się w sytuacji, w której musieli zaświadczyć o swojej wierze. – Muszą zaświadczyć nie przez słowa, ale przez swoje cierpienie fizyczne, psychiczne i duchowe, tak jak doświadczał tego Jezus. W Wielki Piątek zatrzymujemy się na chwilę, by zobaczyć, że życie polega nie tylko na zabawie

 • Krótsza praca większości sklepów w Wielką Sobotę

  14 kwiecień 2017 17:19 59

  W Wielką Sobotę większość sklepów będzie zamykana wcześniej. Niektóre duże sieci handlowe będą pracowały do szesnastej, inne do siedemnastej lub osiemnastej. Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny tak jak każde inne dni świąteczne są ustawowo wolne od pracy. Hiper i supermarkety będą więc zamknięte. Handlować mogą tylko sami właściciele sklepów lub pracownicy

 • PlusLiga: Michał Winiarski kończy karierę. Jeden z najlepszych przyjmujących polskiej siatkówki

  14 kwiecień 2017 11:46 51

  Winiarski od samego początku kariery odnosił olbrzymie sukcesy. Był kapitanem reprezentacji, która w 2003 sięgnęła po tytuł mistrza świata juniorów. W kadrze seniorskiej zadebiutował 7 stycznia 2004 w meczu z Rosją (0:3) podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Atenach. W reprezentacji Polski rozegrał ponad 200 spotkań. Za trenera Stephane'a Antigi

 • Najpiękniejsze pisanki z soli

  13 kwiecień 2017 17:16 52

  Opisując jak wyglądała Ostatnia Wieczerza, ks. Andrianik stwierdził - To była Pascha bardzo uboga. Spożywano m.in. gorzkie zioła, które są znakiem trudu, który był przeżywany w Egipcie. Co jest charakterystyczne, w tym czasie, gdy Jezus przygotowywał się do spożycia Paschy, był świadomy tego, że nawiązuje do tradycji paschalnej z Egiptu, czyli On jest tym barankiem

 • Co widzimy, kiedy patrzymy w kosmos

  12 kwiecień 2017 16:01 51

  - Jest pewność, że to, co widzimy, wcale nie jest takie, jakie widzimy - odpowiada przewrotnie dr Tomasz Rożek i podaje przykład. - Najbliższa "sąsiadka" naszej galaktyki to galaktyka Andromedy, bardzo podobna jeśli chodzi o wielkość, kształt, ale też historię, a nawet przyszłość. Te dwie galaktyki oddziela 2,5 mln lat świetlnych. Patrząc więc na galaktykę

 • Kraje UE i NATO tworzą centrum ds. walki z zagrożeniami hybrydowymi

  11 kwiecień 2017 15:24 57

  Umowę podpisały Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja, Polska, Finlandia, Łotwa i Litwa. Zaś w lipcu przyłączą się do niej inne kraje. Minister spraw zagranicznych Finlandii powiedział na konferencji prasowej, że centrum jest prawdziwym bodźcem do współpracy Unii Europejskiej i NATO. Dodał, że ataki hybrydowe stały się stałym elementem

 • Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami należy zaostrzyć?

  11 kwiecień 2017 06:13 70

  Zgodnie z projektem kary maksymalne będą zwiększone z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności. W przypadku czynów dokonywanych ze szczególnym okrucieństwem granica kary zostałaby podwyższona do pięciu lat. Nowością będą obligatoryjne dla sądów kary finansowe. Z danym MSWiA wynika, że systematycznie rośnie liczba przestępstw przeciwko zwierzętom. "Za, a nawet

 • #RZECZoBIZNESIE: Marta Ziêba-Szklarska: Cudzoziemcy jedyn¹ szans¹ dla rynku pracy

  10 kwiecień 2017 11:53 75

  Bezrobocie w marcu zanotowa³o najni¿szy wskaŸnik od 1991 r. na poziomie 8,2 proc. - A przewidywane jest, ¿e jeszcze spadnie do koñca roku 2017 r. do 7 proc. Wœród pracodawców jest pewna nerwowa sytuacja, szczególnie, ¿e zaczynaj¹ siê prace sezonowe – prognozowa³a Ziêba-Szklarska. Goœæ przyzna³a, ze inflacjê mamy ju¿ w produktach podstawowej potrzeby

 • Ró¿a Thun: Miêdzy s³owem zginêli a polegli jest kolosalna ró¿nica

  9 kwiecień 2017 21:34 55

  Ró¿a Thun i Ryszard Czarnecki byli goœæmi "Faktów po Faktach". Rozmowa dotyczy³a przypadaj¹cej jutro rocznicy katastrofy smoleñskiej. Ró¿a Thun przyzna³a, ¿e nie chcia³aby znowu rozpoczynaæ dyskusji wokó³ katastrofy, gdy¿ zwykle schodz¹ one na "okropny poziom". - Ju¿ samo s³owo polegli, kiedy s³yszê je w tym kontekœcie, to jest kolosalne ba³amuctwo - mówi³a podkreœlaj