Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Styl życia

Kategoria aktualności

 • Adele i James Bond znowu razem? Taki zestaw oznacza sukces

  13 lipiec 2017 04:13 33

  To na razie nieoficjalne informacje, ale mają pochodzić od osób zaangażowanych w produkcję nowego filmu o Jamesie Bondzie. Agentem 007 znów ma zostać Daniel Craig, a piosenkę ponownie miałaby zaśpiewać Adele. Coś jest na rzeczy, tym bardziej, że nie pojawiło się żadne dementi. Brytyjskie media przypominają, że "Skyfall" z 2012 roku, w którym Adele śpiewała

 • Sejm: Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie poselski projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym

  12 lipiec 2017 21:32 60

  W artykule 87. projektu ustawy czytamy, że w dniu następującym po dniu przyjęcia ustawy sędziowie Sądu Najwyższego powołani na podstawie przepisów dotychczasowych przechodzą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości. Sędziowie mający pozostać w stanie czynnym zostaną, w myśl postanowień nowego prawa, wskazani poprzez

 • Strefa euro produkuje tyle, co przed kryzysem

  12 lipiec 2017 19:45 52

  Produkcja przemys³owa w strefie euro zwiêkszy³a siê w maju o 1,3 proc. w stosunku do kwietnia i a¿ o 4 proc. rok do roku – poda³ w œrodê Eurostat. Tym samym jej wartoœæ przebi³a dotychczasowy wieloletni rekord z listopada ub.r. i znalaz³a siê najwy¿ej od eskalacji globalnego kryzysu finansowego jesieni¹ 2008 r. Ekonomiœci przeciêtnie szacowali, ¿e produkcja

 • Czy wzrośnie VAT na prezerwatywy

  12 lipiec 2017 15:36 45

  Rz¹d planuje w najbli¿szych miesi¹cach przyj¹æ projekt ustawy o podwy¿ce stawki VAT na niektóre towary dziœ objête preferencyjn¹, 8-proc. stawk¹- wynika z wykazu prac legislacyjnych. Nowelizacjê wynika z koniecznoœci dostosowania polskich przepisów do unijnej dyrektywy o VAT. Trybuna³ Sprawiedliwoœci UE orzek³ bowiem w wyroku z 4 czerwca 2015 r., ¿e Polska

 • Jest nowy dyrektor Teatru Syrena

  12 lipiec 2017 13:13 46

  Jacek Mikołajczyk został nowym dyrektorem Teatru Syrena, w środę komisja konkursowa zdecydowała o jego wyborze na to stanowisko. Zaproponowany przez Mikołajczyka program został uznany za najlepiej nawiązujący do dramatycznej i muzycznej tradycji teatru. Przewodniczącą komisji konkursowej była prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jej zdaniem, koncepcja

 • USA: utworzyli 80-osobowy łańcuch i uratowali dziewięć osób przed utonięciem

  12 lipiec 2017 09:57 44

  34-letnia Roberta Ursrey w chwili, kiedy wyszła z wody, zauważyła synów - 8-letniego Stephena i 11-letnego Noaha - którzy znajdowali się zbyt daleko od brzegu. Po chwili usłyszała ich krzyki i zaczęła wołać o pomoc. Zebrani na plaży od razu zaoferowali pomoc. Na miejscu pojawiła się również policja, która poinformowała, że należy czekać na przybycie

 • Lesbijki umierają w serialach na potęgę. W ostatnim czasie uśmiercono 62 bohaterki

  11 lipiec 2017 20:14 49

  „Orange is the New Black”, „Rogue”, „Black Sails”, „Master of Sex” i „The 100”* mają ze sobą coś wspólnego: w ostatnich dwóch latach uśmierciły znaczną liczbę swoich homo- i seksualnych bohaterek. Dane zostały zebrane przez serwis „LGBT Fans Deserve Better”. To najwięcej w historii prowadzenia takich danych. Aktywiści alarmują – ten trend powinien się wreszcie

 • Serwis przyjazny dla przedsiêbiorstw

  11 lipiec 2017 08:19 43

  Serwisy korporacyjne, dziêki szybkiemu rozwojowi bankowoœci elektronicznej i mobilnej dla klientów indywidualnych, staj¹ siê coraz nowoczeœniejsze. Biznesowi klienci mBanku uzyskali w³aœnie dostêp do nowej bankowoœci internetowej dla du¿ych firm i korporacji, nazwanej mCompanyNet. U¿ytecznoœæ i wygoda klienta stawiane s¹ w nim na pierwszym miejscu. Jest bardzo

 • Francja: Policja wziê³a dzie³o sztuki za marihuanê

  9 lipiec 2017 05:21 55

  Zdarzenie mia³o miejsce 26 czerwca. Policjanci odbywaj¹cy patrol w centrum miasta natknêli siê na roœliny, które wziêli za marihuanê. Funkcjonariusze uznali, ¿e natknêli siê na nielegaln¹ plantacjê w sercu miasta - i natychmiast przyst¹pili do jej likwidacji. Dziennik "Le Progres" informuje, ¿e usunêli roœliny rosn¹ce na obszarze o wielkoœci 400 metrów

 • Donald Trump zabrał głos ws. uścisku ręki Agaty Kornhauser-Dudy

  8 lipiec 2017 21:47 76

  Wczoraj na swoim Twitterze całą sprawę skomentował Prezydent Polski Andrzej Duda. Jednoznacznie zdementował on pogłoski powtarzane przez media, według których Agata Kornhauser-Duda miała nie podać ręki Donaldowi Trumpowi. Relacjonując wizytę Donalda Trumpa w Warszawie, światowe media zwracają uwagę na gest Agaty Kornhauser-Dudy podczas pożegnania amerykańskiego