Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Styl życia

Kategoria aktualności

 • KE oferuje darmowe bilety

  27 marzec 2017 12:35 61

  Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel dwa i pół miliona euro. Bilety będą wręczane zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt w ramach programu eTwinning, w którym europejskie szkoły współpracują ze sobą i wymieniają się informacjami. Wyłonionych w konkursie co najmniej pięć tysięcy uczniów z całej Unii powyżej 16. roku życia będzie mogło wybrać się w podróż

 • Tureckie embargo na ¿ywnośæ z Rosji

  27 marzec 2017 09:48 78

  Ministerstwo rolnictwa Rosji oficjalnie potwierdzi³o, ¿e Turcja wprowadzi³a embargo na rosyjskie produkty rolne. Szczególnie uderza to w producentów zbó¿. C³a wwozowe na rosyjsk¹ pszenicê i kukurydzê podskoczy³y do… 130 proc. Turcja ustanowi³a te¿ c³a zaporowe na rosyjski m.in. na ry¿ (45 proc.) i olej s³onecznikowy (36 proc.). Oprócz samych ce³ wprowadzone

 • Bułgaria: centroprawica wygrała wybory parlamentarne

  27 marzec 2017 07:41 63

  Proeuropejska centroprawicowa partia GERB dwukrotnego premiera Bojko Borysowa wygrała przedterminowe wybory parlamentarne w Bułgarii. Według wciąż nieoficjalnych rezultatów, głosowało na nią 32,5 procent wyborców. Lewicowa Bułgarska Partia Socjalistyczna BSP uzyskała 26,8 procent głosów, a koalicja nacjonalistów Zjednoczeni Patrioci - 9,2 procent. Do parlamentu

 • Kresowe dzieje Ormian polskich

  27 marzec 2017 07:25 62

  Badania wśród Bojków prowadziła antropolog kultury dr Olga Solarz. - Zamieszkują oni nieduży fragment Karpat. To grupa etnograficzna, co oznacza, że Bojkowie są mniejszą grupą w całości etnosu - ruskich górali karpackich. Tym się oni różnią od Łemków i Hucułów, że ich kultura materialna była najbardziej uboga i prosta, przez co najmniej interesowali

 • Banki chc¹ byæ gotowe do emisji

  26 marzec 2017 19:28 76

  Wœród projektów uchwa³ na walne zgromadzenie, zwo³ane na 21 kwietnia, zarz¹d ING Banku Œl¹skiego proponuje podwy¿szenie kapita³u zak³adowego w ramach kapita³u docelowego o maksymalnie 26 mln z³ (czyli 26 mln akcji; obecnie kapita³ dzieli siê na 130 mln walorów). To tylko opcja. Upowa¿nienie to ma byæ wa¿ne przez trzy lata. W razie emisji akcji cenê ustali

 • Ostatni konkurs skoków narciarskich w tym sezonie zakończył się

  26 marzec 2017 10:35 64

  Ostatni konkurs skoków narciarskich w tym sezonie zakończył się po pierwszej serii ze względu na zbyt silny wiatr. W drugiej serii swoje skoki oddało tylko ośmiu zawodników, po czym zawody przerwano. Zwycięzcą konkursu w słoweńskiej Planicy został Austriak Stefan Kraft, drugi był Niemiec Andreas Wellinger, a trzeci Japończyk Noriaki Kasai

 • Czym były żywe torpedy?

  26 marzec 2017 08:37 56

  W latach 80. Mężydło i Śmigiel rozpoczęli pracę w Toruniu. Od razu mocno zaangażowali się w Solidarność i toruńską opozycję. W 1983 roku komendantem wojewódzkim Milicji Obywatelskiej w Toruniu został niezwykle ambitny płk Stanisław Łukasiak. Jego zastępcą, odpowiedzialnym za Służbę Bezpieczeństwa, był znany z brutalności płk Zygmunt Grochowski. Łuksiak

 • Długotrwały związek moĹźe mieć niekorzystny wpływ na kobiece libido

  26 marzec 2017 08:22 63

  Dla wielu osób długotrwały, udany związek to synonim szczęścia. Wiele kobiet przyznaje, że ma wpływ na ich poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Eksperci zwracają jednak uwagę, że taka sytuacja to nie zawsze jedynie pozytywy. Trwanie przez lata w jednym związku może pociągać za sobą również negatywne konsekwencje. Która kobieta

 • CNN: kolejne zabójstwo polityczne na zlecenie Kremla?

  24 marzec 2017 19:28 58

  Wczoraj w centrum stolicy Ukrainy, Kijowa, zastrzelono byłego deputowanego do rosyjskiej Dumy Państwowej Denisa Woronienkowa, który pod koniec ub. roku zrzekł się obywatelstwa rosyjskiego i przyjął obywatelstwo Ukrainy. Przedstawiciele ukraińskich władz ocenili, że Woronienkow został zlikwidowany na zlecenie Kremla. To nie pierwszy krytyk Kremla, który

 • Czy podczas szczytu w Rzymie nastąpi nowe otwarcie?

  24 marzec 2017 18:16 59

  W sobotę w pałacu na Kapitolu ma nastąpić uroczyste podpisanie Deklaracji Rzymskiej. W tym miejscu 60 lat temu zostały podpisane Traktaty Rzymskie, dające początek europejskiej integracji. Uroczystości na Kapitolu będą kulminacyjnym punktem obchodów, wezmą w nich udział liderzy 27 państw członkowskich, bez udziału Wielkiej Brytanii, która przygotowuje