Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

LOT wsparł program Caritasu. Dzieci wzięły udział w otwarciu połączenia do Billund

3 lipiec 2018 20:57
104 8

Billund to już piąty LOT-owski kierunek do Skandynawii. Oprócz niego z Lotniska Chopina w Warszawie można bezpośrednio i całkiem szybko dolecieć także do Kopenhagi, Sztokholmu, Göteborga i Oslo. Najnowsza oferta - jak tłumaczy przewoźnik - jest skierowana dla pasażerów biznesowych i rodaków tam mieszkających. - Z tej części Danii pochodzą znane w Polsce marki, np. Lego, JYSK, Arla, Velux, DONG Energy, Bang&Olufsen i Ecco. Wiele z nich ma swoje przedstawicielstwa w naszym kraju. Billund jest także jednym z ważniejszych ośrodków biznesowych i naukowych w Skandynawii. Południowa Jutlandia to ponadto jeden z obszarów o najwyższym PKB na głowę w Skandynawii. Mieszka tu kilkadziesiąt tysięcy Polaków - mówi Gazeta.pl Adrian Kubicki, rzecznik LOT-u.

I dodaje, że to także atrakcyjna oferta dla turystów. - W bezpośrednim sąsiedztwie Billund znajduje się park rozrywki Legoland zbudowany z 65 mln klocków. Żaden inny park tematyczny w Europie nie posiada międzynarodowego lotniska położonego tak blisko. Można się z nami wybrać np. na rodzinny weekend...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
nadejdzieczaszaplaty

3 lipiec 2018 20:59

Styropianowe kundle i wyprzedawczyki nie znaj± umiaru, a watykañscy okupanci korzystaja i biora, co siê da !

cichwoda

3 lipiec 2018 20:59

no I co? dzieciaki ze szko³y J. Kuronia pojecha³y pop³akaæ pod ¶cianê p³aczu a dzieci Caritasu do Swecji. Osobiscie wolê kontakty z Vikingami, panie

mamaika

3 lipiec 2018 20:59

Nie jestem Pisowcem , ba nawet nie jestem katoliczk± , ale do cholery dzieciaki z programu stypendialnego przelecia³y siê , zapewne po raz pierwszy samolotem . I tak siê zastanawiam dlaczego do wszystkiego trzeba dorabiaæ ideologiê czy politykê . Tak na marginesie to Orkiestrze przez lata ca³e pomaga³o wojsko, policja, stra¿,s³u¿by miejskie , prezydenci miast . Sponsoring na kupê pieniêdzy . Mo¿na opluwaæ jednych i drugich , tylko po co . Pomagaj± i Orkiestra i Caritas . Osobi¶cie znam dzieci ,które pierwszy raz zobaczy³y morze dziêki wyjazdowi wakacyjnemu w³a¶nie z Caritasu , osobi¶cie znam te¿ dzieci , które ¿yj± dziêki Orkiestrze . I jestem zdania,¿e tego nale¿y siê trzymaæ i po prostu pomagaæ . I taki lot skomentowaæ : fajnie,¿e dzieci mia³y okazjê na przelot .

zd46

3 lipiec 2018 20:58

To CARITAS powinien zaplacic z wlasnej kieszeni a nie skupowac najdrozsze apartamenty.

qnqn

3 lipiec 2018 20:58

artyku³ sponsorowany.

Zaloguj siê Skomentuj

3 lipiec 2018 20:58

Aby oceniæ lub

alpepe

3 lipiec 2018 20:58

Znaleziono sposób, by caritas legalnie odda³ premie, które przytuli³.

rlnd

3 lipiec 2018 20:58

A czy rejs tego samolotu by³ opó¼niony jak reszta?