Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Lublin. Oburzenie po słowach wojewody o Marszu Równości. "Sytuują go na prawicy ONR"

12 październik 2018 14:37
65 14

Przemysław Czarnek (PiS), wojewoda lubelski i doktor habilitowany nauk prawnych skomentował decyzję Sądu Apelacyjnego, który zezwolił na Marsz Równości w Lublinie.

- stwierdził Czarnek. Marszu Równości nie chciał prezydent Lublina Krzysztof Żak (PO). Polityk uznał, że marsz i kontrmanifestacja narodowców mogłyby zagrażać życiu oraz zdrowiu uczestników obu wydarzeń oraz postronnych obserwatorów.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 14
genia50

10 grudzień 2018 19:15

Szkoda, ¿e tacy ludzie rz±dz± . Zawsze kontrmanifestacje na marszach równo¶ci by³y agresywne a wojewoda mówi o ochronie kontrmanifestacji na pierwszym miejscu a potem dodaje i manifestacje, tak jakby bardziej chcia³ chroniæ kiboli. Takie podej¶cie do ludzkich spraw wywo³uje u mnie wielki ¿al , ³zy cisn± mi siê do oczu, jak sobie pomy¶lê, co te dzieciaki, a potem m³odzi i jak s± doro¶li musz± przej¶æ w swoim ¿yciu,, je¶li s± na tyle mocni aby to ¿ycie kontynuowaæ. Opamiêtajcie siê decydenci, nie uk³adajcie sobie kariery na czyjej¶ krzywdzie, pozwólcie innym ¿yæ i kochaæ, nie poni¿ajcie ich i nie kaleczcie jeszcze bardziej . To, ¿e tak wielu m³odych LGBT odbiera sobie ¿ycie zanim doczeka doros³o¶ci to obci±¿a wasze sumienie, podobno chrze¶cijañskie.

lisamonika

10 grudzień 2018 18:41

Do tych ciemniakow ktorzy krytykuja homoseksualistow: Douczcie sie o chromosomach w czlowieku I jak one decyduja o plci czlowieka, lub o tym ze plec jest poplatana I osoba jest jest lesbijka lub gajem. Moze wymyslicie jakis sposob zeby to zmienic, bo do tej pory nie ma. Wstydzcie sie ze przesladujecie ludzi ktorzy nie maja wyboru zeby zmienic jacy sa.

Zaloguj siê Skomentuj

10 grudzień 2018 18:41

Aby oceniæ lub

labeo

10 grudzień 2018 18:07

Jedyne zboczenia jakie trzeba aktualnie w Polsce têpiæ to pedofilii z wywodz±cych siê z Ko¶cio³a!

cztery0000ziobra

10 grudzień 2018 17:46

Co PiSuar, to kanalia, dureñ, ¶wir albo moczymorda. Najwiêcej jest durniów, jak ten.

jael53

10 grudzień 2018 21:00

Nie wybieram siê do Lublina; uwa¿am, ¿e jedna wizyta w tym mie¶cie ca³kowicie wystarczy nawet dla kogo¶, kto lubi dziwne klimaty. Niemniej panu wojewodzie do sztambucha wpiszê tyle: nale¿ê do mniejszo¶ci w Polsce i zdecydowanie wola³abym, aby s±dy zwraca³y uwagê na moje prawa. ¯a³ujê natomiast, ¿e w kraju, w którym jest wielu m±drych, uczciwych i sympatycznych ludzi, kto¶ taki mo¿e byæ wojewod±.

4head

10 grudzień 2018 17:44

"¯a³ujê, ¿e s±d dostrzega prawa jakiej¶ mniejszo¶ci" Haniebne s³owa kogo¶ spoza krêgu cywilizacji zachodniej.

krynolinka

10 grudzień 2018 16:50

Zawsze w takich przypadkach przypomina mi siê sprawa pewnego bia³ego, konserwatywnego, prawicowego polityka amerykañskiego. Piêtnowa³ homoseksualizm publicznie. I tylko publicznie. Zosta³ przy³apany we w³asnym biurze na seksie z czarnoskórym mê¿czyzn±..A dok³adniej ze spuszczonymi majtami.

zec

12 październik 2018 14:40

Może by tak sądy zorganizowały paradę logicznego myślenia? My mamy już dość tego homoseksualnego terroryzmu, a sądy są po to, żeby bronić nas przed terroryzmem. Nie chcę zaglądać nikomu do sypialni, ale też nie chce, żeby marginesowe grupy robiły sypialnię z ulicy.

krynolinka

12 październik 2018 14:39

Zawsze w takich przypadkach przypomina mi się sprawa pewnego białego, konserwatywnego, prawicowego polityka amerykańskiego. Piętnował homoseksualizm publicznie. I tylko publicznie. Został przyłapany we własnym biurze na seksie z czarnoskórym mężczyzną..A dokładniej ze spuszczonymi majtami.

acototak

12 październik 2018 14:38

Głupota jest cnotą prawicy

Zbigniew Dutkowski

12 październik 2018 14:38

A co w tym dziwnego ? Czy ktoś się łudził, że ktokolwiek z pisu to normalny, rozsądny człowiek ? Przecież to jest banda - na czele z Kurduplem - sfrustrowanych, zakompleksionych, niedouczonych fanatyków...

maras63

12 październik 2018 14:38

Na oparach jedziecie. Te wasze manipulacje są już tak cienkie, że nawet i drugi sort przestanie je łykać, a jak wiadomo jest przecież wszystkożerny.

Jan Kowalski

12 październik 2018 14:37

Rozśmieszył mnie dziś Grzesiu Schetino opowiadający przed kamerami, jak to oni walczo o prawa mniejszości, tolerancje itp. I do kogo on to mówi? Do mnie, czy do regionalnego szefa Peło i prezydenta miasta wraz z jego świtą z Lublina.