Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Ludmiła Kozłowska pokazała zdjęcie z ambasadorem Polski w Belgii. Ten chciał wyjaśnień

6 grudzień 2018 16:39
116 18

Ludmiła Kozłowska opublikowała zdjęcie z ambasadorem na Twitterze. "B. miło poznać JE Ambasadora RP przy Belgii p Artura Orzechowskiego i wspólnie śpiewać kolędy! Dołączam się do życzeń p Ambasadora, aby Polska była bezpieczna. Mam nadzieję, że bez zagrożenia, jakie ewidentnie stanowię, jest już o krok bliżej. Wesołych Świąt, rządowi RP również!" - napisała.

Sprawa wywołała oburzenie niektórych prawicowych komentatorów, gdyż Kozłowska i jej mąż, Bartosz Kramek, są znani z krytyki rządów PiS. Ponadto Na wniosek polskich służb MSZ wpisał ją do systemu Informacyjnego Schengen (SIS) jako osobę niepożądaną. To uniemożliwia jej wjazd do Polski i innych państw...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 18
glomar

6 grudzień 2018 16:43

A te 60 baniek co ma fundacja sk±d¶ tam a Bierecki szuka³ dla nich banku to nie budz± podejrzeñ ?

krynolinka

6 grudzień 2018 16:42

Bo to jest proszę państwa zdjęcie wyrwane z szerszego kontekstu! Wszędzie sabotaże i prowokatory, chcą zaszkodzić "dobrej zmianie". Nawet fajerwerków zabronią w stolicy, a mogłoby pójść w świat nagranie, jak tak to hucznie obchodzą Polacy wejście w Nowy Rok pod przywództwem Jarosława Rosłego..

leoleo

6 grudzień 2018 16:42

ambasador to osoba publiczna i można go drukować nawet na papierze toaletowym byle nie używać w miejscach publicznych

polakadam

6 grudzień 2018 16:42

To¿ ¶piewanie kolêd ma chyba s³u¿yæ pojednaniu, co pisiory? Jak tam te wasze chrze¶cijañskie warto¶ci?

Nick Bezimienny

6 grudzień 2018 16:42

szkoda ¿e nie zrobi³a selfie z Dud± :)

saves

6 grudzień 2018 16:41

Ty się raszplo martw o swoją Ukrainę. Polska poradzi sobie bez twoich, opłacanych przez Sorosa, "rad".

Oceniono 8 razy

6 grudzień 2018 16:41

Hołota rządząca, goni juz w....pietkę ! A, gdyby (przypadkiem) spotkała jego Ekscelencje, za przeproszeniem w ...szalecie !?

leoleo

6 grudzień 2018 16:41

ambasador to osoba publiczna i mo¿na go drukowaæ nawet na papierze toaletowym byle nie u¿ywaæ w miejscach publicznych

Zaloguj siê Skomentuj

6 grudzień 2018 16:41

Aby oceniæ lub

liberal27

6 grudzień 2018 16:41

Nie wiem kiedy do prawicowych mato³ków dotrze, ¿e mog± Koz³owskiej naskoczyæ a im wiecej siê napinaj± tym bardziej s± ¿a³o¶ni.

kichchi

6 grudzień 2018 16:40

brawo kozłowska, durne pisowskie szczury kolejny raz wystawione na pośmiewisko

Oceniono 1 raz

6 grudzień 2018 16:40

Toż śpiewanie kolęd ma chyba służyć pojednaniu, co pisiory? Jak tam te wasze chrześcijańskie wartości?

Oceniono 7 razy

6 grudzień 2018 16:40

fajnie,że to zrobiliście

krynolinka

6 grudzień 2018 16:40

Bo to jest proszê pañstwa zdjêcie wyrwane z szerszego kontekstu! Wszêdzie sabota¿e i prowokatory, chc± zaszkodziæ "dobrej zmianie". Nawet fajerwerków zabroni± w stolicy, a mog³oby pój¶æ w ¶wiat nagranie, jak tak to hucznie obchodz± Polacy wej¶cie w Nowy Rok pod przywództwem Jaros³awa Ros³ego..

marywil2012

6 grudzień 2018 16:40

Skoro budz± jej ¼ród³a finansowania to co dopiero powiedzieæ o pisie? Glapinski powiedz no na co mia³o pój¶æ owe 40 mln od bankiera. Willa? A mo¿e jachcik? A mo¿e cypryjska spó³ka z kapita³em rosyjskim, bo tam ju¿ trafia³y pieni±dze z tytu³u wynajmu siedziby KNF...

filosem

6 grudzień 2018 16:40

Finansowanie Kaczyñskiego przez Piotra P tez budzi w±tpliwo¶ci.

glomar

6 grudzień 2018 16:39

A te 60 baniek co ma fundacja skądś tam a Bierecki szukał dla nich banku to nie budzą podejrzeń ?

wpac

6 grudzień 2018 16:39

Finansowanie Pisiorków nie budzi w±tpliwo¶ci. Srebrna, SKOKi, niestety banki za z³otówkê siê pos.ra³y.