Banki: Jeśli nie lokaty, to co?

24 listopad 2013 14:26

112 0

Banki: Jeśli nie lokaty, to co?

W bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Polacy trzymają w sumie blisko 540 mld zł. Nieco mniej niż połowa tej kwoty przypada na lokaty terminowe (264 mld zł), zaś pozostałe 276 mld zł spoczywa na rachunkach bieżących, w tym - według szacunków Open Finance - grubo ponad połowa na kontach oszczędnościowych. Tymczasem przeciętne oprocentowanie oferowanych aktualnie przez banki depozytów jest najniższe w historii. Odsetki z kwartalnych, półrocznych i rocznych wahają się w granicach 2,45 - 2,65 proc. O czym można pomyśleć w zamian?

Alternatywą dla bankowej lokaty czy też - może nawet bardziej - dla rachunku oszczędnościowego, mogą być fundusze pieniężne. Ich atutem jest płynność, czyli dostępność pieniędzy. Z funduszu można wycofać środki w dowolnym momencie bez utraty już wypracowanych zysków, które naliczane są po trochu każ...

Czytaj więcej

Do kategorii strony

Loading...