Pose³ PiS Arkadiusz Mularczyk: Rusz¹ sprawy s¹dowe wobec totalnej

17 wrzesień 2017 06:11

38 0

Pose³ PiS Arkadiusz Mularczyk: Rusz¹ sprawy s¹dowe wobec totalnej

Okreœlenie "totalnej" we wpisie odnosi siê do opozycji. Mianem "totalnej" opozycjê okreœli³ po raz pierwszy lider PO Grzegorz Schetyna w lutym 2016 roku. Od tego czasu politycy obozu rz¹dz¹cego czêsto u¿ywaj¹ tego okreœlenia w stosunku do opozycji - ma ono podkreœlaæ jej niekonstruktywny charakter.

Internauci pytali z kolei, czy Mularczyk "rozmawia³ z sêdziami i da³ im reprymendê" skoro jest pewien, ¿e takie procesy rusz¹. "Logika PiS: opozycja powinna popieraæ rz¹d, a jak nie, to do pierdla" - z¿yma³ siê jeden z u¿ytkowników Twittera.

Czytaj więcej

Do kategorii strony

Loading...