Protesty na uczelniach w całej Polsce. Gowin mówi: "Te protesty są inspirowane politycznie"

14 czerwiec 2018 08:35

84 9

Protesty na uczelniach w całej Polsce. Gowin mówi: "Te protesty są inspirowane politycznie"

Akademicki Komitet Protestacyjny jasno wyraził swoją opinię na temat Ustawy 2.0. Uznali ją za "szkodliwą i uwsteczniającą" dla nauczycieli, studentek, studentów i całego środowiska akademickiego, a także dla rozwoju Polski. W środę odbyły się protesty na uczelniach w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie i kilku innych.

Projekt Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma zmienić sposób finansowania szkolnictwa wyższego, a także utworzyć nowy organ w szkołach wyższych, czyli tzw. radę uczelni. Modyfikacji ma ulec sposób uzyskania stopnia doktora czy nadawania stopni naukowych. W inny sposób przyznawane będą uprawnienia ...

Czytaj więcej

Do kategorii strony

Loading...