Race, przepychanki z policj±. Narodowcy protestuj± przed Teatrem Powszechnym

21 kwiecień 2017 18:13

48 12

W Powszechnym wystawiany jest g³o¶ny spektakl „Kl±twa” chorwackiego re¿ysera Olivera Frljiæa. przed rozpoczêciem spektaklu dostêp do teatru zablokowa³o kilkadziesi±t osób z flagami Obozu Narodowo-Radykalnego.

Nie oby³o siê bez interwencji policji, przyjecha³o oko³o 20 radiowozów i stra¿ po¿arna.

Czytaj więcej

Do kategorii strony

Loading...