Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Czy Małgorzata Gersdorf dostaje pełną pensję? "Jest roszczenie o zwrot tego wynagrodzenia"

12 lipiec 2018 09:29
80 9
Czy Małgorzata Gersdorf dostaje pełną pensję? "Jest roszczenie o zwrot tego wynagrodzenia"

Kontrowersje wokół wynagrodzenia Gersdorf są spowodowane wątpliwościami co do aktualnie pełnionej przez nią funkcji.

- Z tego, co wiem, to Małgorzata Gersdorf nie otrzymuje normalnie pensji. [...] Natomiast, co to znaczy "normalnie". Moim zdaniem normalnie to znaczy 75 proc. uposażenia - tak, jak dla sędziego w stanie spoczynku. Jeżeli pani sędzia będzie miała wypłacane pełne uposażenie, to mamy do czynienia z tak...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
squadack

7 grudzień 2018 12:53

Dla straSzyd³a siê nale¿a³o a dla Gersdorf nie?

ilenka50

7 grudzień 2018 12:49

I tak PiS spór o przestrzeganie prawa w Polsce chce zamieniæ w spór kasê.

wo151

7 grudzień 2018 12:27

Czy w systemie Pañstwa wystêpuje taki wielki brak kompetentnych instytucji (jak np Ministerstwo Pracy i P³acy, S±dy Pracy etc) i przepisów, ¿e ma decydowac "widzimisiê" urzêdnika Kancelarii Prezydenta ??

Zaloguj siê Skomentuj

7 grudzień 2018 12:27

Aby oceniæ lub

jac ben

7 grudzień 2018 12:55

Muchê jak wiadomo ci±gnie do gówna. Pewnie dlatego pan minister dobrze siê czuje u Du_y...

lukamipisze

7 grudzień 2018 12:05

Proponuje tym ludzikom z kancelarii nastêpuj±cy eksperyment my¶lowy: Gdyby ustanowiæ prawo, ¿e prezydent w wieku 65 lat koñczy swoj± prezydenturê i gdyby on by³ wybrany w wieku 64 lat to czy urzêdowa³by tylko 1 rok zgodnie z tym prawem, czy 5 lat zgodnie z konstytucj±? Wiêc, jaka odpowiedz panie ministrze?

cezaryk

12 lipiec 2018 09:31

Po pierwsze, pani Gersdorf jest pełnoprawnym sędzią, prezesem SN. Po drugie, nawet gdyby teoretycznie nie była, nadwyżkową kasę może przekazać jakiemuś szemranemu paserowi i będzie po sprawie (Brudny Mietek, Caritas, Szalony Jóźwa) – no przecież tak się legalizuje kradzione przychody.

vito60

12 lipiec 2018 09:30

Czy ten ,, zwrot" może być na WOŚP, bo Caritas już się chyba nachapał?

fakiba

12 lipiec 2018 09:29

Panie Mucha , jak pracuje to jej się wynagrodzenie należy , nie to co panu