Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Marek Kuchciński: Dominik Tarczyński i Ryszard Petru naruszyli powagę Sejmu

7 listopad 2018 16:42
51 9

Chodzi o wypowiedzi obu posłów podczas sejmowej debaty nad ustawą o dniu wolnym od pracy 12 listopada, w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Swoją decyzję marszałek Sejmu ogłosił po posiedzeniu Konwentu Seniorów, zwołanego na prośbę szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
Popijajac Piwo

7 listopad 2018 16:45

"Ryszard Petru z ko³a Liberalno-Spo³eczni krytykowa³ zbyt pó¼ne uchwalenie ustawy o wolnym 12 listopada. - To pokazuje tak naprawdê gdzie macie swojego prezydenta, pokazuje to, jakie jest jego miejsce w ³añcuchu pokarmowym - na koñcu - powiedzia³ Ryszard Petru." Czy to ca³a wypowied¼ któr± naruszy³ powagê Sejmu czy jaja sobie robicie z czytelnika?...

loneman

7 listopad 2018 16:45

Obaj, powaznie?? Rozumiem jednak tylko Petru ukaraja bo tamten jak kazdy swojak jest "niewinny" 

gerardpolak2

7 listopad 2018 16:44

jak znam zycie......... Peru dostanie jak±¶ karê pieniê¿n± a Tarczyñski naganê slown± .....

99venus

7 listopad 2018 16:44

Czy ten sejm ma powagê? A co z Kuchciñskim?On nieustannie narusza wszystko.

Anna Krotowska

7 listopad 2018 16:43

Ten sejm ma jakas powage?

krotkizzoliborza

7 listopad 2018 16:43

Jenot ju¿ dawno powinien zostaæ dyscyplinarnie wyperdolony z parlamentu ale dopóki jest tolerowany przez prawdziwych patriotów klêcz±cych przed sukienkowymi jedna sier¶æ mu z dupy nie spadnie.

Zaloguj siê Skomentuj

7 listopad 2018 16:43

Aby oceniæ lub

wrobel1606

7 listopad 2018 16:42

Powagê Sejmu ju¿ dawno naruszy³ PiS i jako¶ nie zosta³ ukarany. Dla nie wtajemniczonych, np. g³osowaniem nad ustaw± dwa dni przed wej¶ciem jej w ¿ycie. Wymieniaæ dalej? Petru ma racjê.

jasiekiera

7 listopad 2018 16:42

Nie zrozumialem, co takiego powiedzal Petru, czego wszyscy nie wiedza i o czym nie mowia dzien w dzien.