Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Marek Matuszewski przywrócony do PiS, postępowanie umorzone. "Nie działał na szkodę partii"

8 styczeń 2019 17:31
224 10

W listopadzie kierownictwo PiS zawiesiło posła Marka Matuszewskiego w prawach członka partii. Zdecydowano o tym po publikacji "Faktu", który opisywał, że poseł stworzył w woj. łódzkim "układ" powiązań politycznych i biznesowych z członkami swojej rodziny. Rzeczniczka partii Beata Mazurek pisała o zawieszeniu go ze względu na podejrzenie "działań na szkodę PiS".

Teraz zakończyło się postępowanie dyscyplinarne wobec Marka Matuszewskiego. Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS, poinformował, że tuż przed końcem roku zostało ono umorzone. "W związku z powyższym z dniem 31.12.2018 r. wygasa decyzja prezesa PiS o zawieszeniu w prawach czł...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
krynolinka

8 styczeń 2019 17:36

Partii nic nie ukrad³ przecie¿, co najwy¿ej suwerenowi. To co to za szkoda..

lesnojeziorska

8 styczeń 2019 17:35

Czyli po polsku: krad³, ale na chwa³ê partii, wiêc wszystko w porz±dku.

szczypr

8 styczeń 2019 17:34

Partia uzna³a, ¿e suweren jest tak g³upi, ¿e prze³knie ka¿de z³odziejstwo.

wujtommy102

8 styczeń 2019 17:34

Po analizie okaza³o siê ,¿e wdra¿a³ jedynie pisowski sztandarowy program "Rodzina na swoim" a wiêc dzia³a³ zgodnie z lini± partii.

Zaloguj siê Skomentuj

8 styczeń 2019 17:34

Aby oceniæ lub

manren

8 styczeń 2019 17:34

Rzecznik dyscyplinarny PiS to facet, który na Malcie po pijaku rozwali³ meleksa?

def11

8 styczeń 2019 17:33

"PiS uzna³o, ¿e pose³ Marek Matuszewski nie dzia³a³ na szkodê ugrupowania" A nawet na jego po¿ytek, ale dopiero po stosownym "zarejestrowaniu" lokalnego uk³adu pos³a w centralnym systemie uk³adu partii i przekazaniu wytycznych na temat przekazywania kapusty.

fakiba

8 styczeń 2019 17:33

Oni wszyscy dzia³aj± na szkodê Polski

krynolinka

8 styczeń 2019 17:32

Partii nic nie ukradł przecież, co najwyżej suwerenowi. To co to za szkoda..

terazjakinick

8 styczeń 2019 17:32

Wybory minê³y, czas wróciæ do koryta w pe³nej chwale :D