Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Marsz Niepodległości. Narodowcy składają odwołanie: Hanka, i tak przejdziemy!

8 listopad 2018 09:12
76 7

Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego i jeden z organizatorów Marszu Niepodległości, poinformował, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości złożyło odwołanie od decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz, która podjęła decyzję o zakazie marszu planowanego na 11 listopada. Prezydent Warszawy argumentowała to wczoraj między innymi względami bezpieczeństwa.

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz mówił, że odwołanie złożono o 8:30 w warszawskim Sądzie Okręgowym. W jego opinii, nie ma żadnych podstaw, by Marsz Niepodległości 11 listopada się nie odbył. Zdaniem Roberta Bąkiewicza, uzasadnienie Ratusza tłumaczące zakaz pochodu, to bard...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
inder

8 listopad 2018 09:15

Kochani narodowcy, wasz idol te¿ mówi³ do warszawiaków: "I tak przejdziemy", a¿ do czasu, gdy w 1945 r. paln±³ sobie w ³eb.

Witold S

8 listopad 2018 09:15

I w ten oto sposób Narodowcy bêd± szli skanduj±c KONSTYTUCJA. Siê porobi³o... :-)

Daniel M

8 listopad 2018 09:14

Bêdzie zabawa, bêdzie siê dzia³o i nocy bêdzie ma³o. Bêdzie rado¶nie hahahaha tak siê koñcz± PiSowskie przyja¼nie z nazistami. Teraz oni ich spakuja do politycznej trumny a za rok wybory. Nikt nie zapomni tej uczty, która bêdzie w niedzielê. Hahaha z ciekawo¶ci wstanê rano i odpala tv aby zobaczyæ upadek PiS.

kemor234

8 listopad 2018 09:14

Ca³y czas s³yszê ze strony PIS - zwyciê¿ymy, zwyciê¿ymy ... A "wojny" nie by³o. CIEKAWE, CZY 11 LISTOPADA TRZEBA BÊDZIE RZECZYWI¦CIE "WALCZYÆ". NO I O CO ??? ALBO Z KIM ???

Zaloguj siê Skomentuj

8 listopad 2018 09:14

Aby oceniæ lub

montagnes44

8 listopad 2018 09:13

Neofaszystowscy "patrioci -idioci " odczepcie siê od Warszawy.

puuchatek

8 listopad 2018 09:13

Kowalski, opcje?… 1. S±d uchyla zakaz. "Narodowcy" gromadz± siê na rondzie Dmowskiego. JEDNOCZE¦NIE gromadzi siê tam marsz "prezydencki" (nazwijmy go tak umownie. Efekt - potencjalnie niebezpieczny bajzel. 2. S±d nie uchyla zakazu. "Narodowcy" w¶ciekli. Gromadz± siê i tak, próbuj±c robiæ swoje. Jednocze¶nie gromadzi siê marsz "prezydencki". Jeszcze fajniej. A najlepsze, ¿e w OBU przypadkach pe³na odpowiedzialno¶æ za powsta³± w efekcie zadymê spada na PiS. Panowie, HGW rozegra³a was jak ma³ych ch³opców. :-)