Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Marsz Niepodległości został zakazany, ale Polacy i tak go nie chcieli. Są wyniki sondażu

8 listopad 2018 07:57
60 7

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadziło sondaż, w którym pytano m.in. o Marsz Niepodległości, który miał być organizowany w Warszawie w najbliższą sobotę 11 listopada.

Jak podaje "Rzeczpospolita", mieszkańcy dużych miast nie są zmartwieni tym, że Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe się nie odbędzie.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
miniorek

8 listopad 2018 08:01

Do¶æ tych marszy, tej pompy, tych przemówieñ, tego leczenia kompleksów s³owami jacy jeste¶my bohaterscy i dzielni. Ludzie chc± wyj¶æ na spacer tego dnia i zobaczyæ flagi wywieszone na budynkach i to WSZYSTKO! ¦wiêtowanie to radosne chwile w gronie przyjació³ i rodziny a nie ta niekoñcz±ca siê bufonada rz±dz±cych i defilowanie band nacjonalistów.

justas32

8 listopad 2018 08:00

Wys³aæ tam Kaczyñskiego z Dud± i Morawieckim !!! Niech na w³asnych pot³uczonych gêbach poznaj± si³ê i pogl±dy swojego elektoratu ...

yaspiman

8 listopad 2018 08:00

skoro faszyzm jest nielegalny (teoretycznie), to równie¿ faszystowskie imprezy powinny byæ nielegalne. i oczywi¶cie organizacja wspieraj±ce faszystów jak pis i kk tez powinny zostaæ zdelegalizowane.

Zaloguj siê Skomentuj

8 listopad 2018 07:59

Aby oceniæ lub

freon

8 listopad 2018 07:59

To wydaje siê normalne. Wiêkszo¶æ spo³eczeñstwa nie jest faszystowska i niechêtnie bierze udzia³ w zadymach. Problem polega na tym, ¿e ta wiêkszo¶æ ulega wrzeszcz±cej i agresywnej mniejszo¶ci. Polacy to nie oenerowcy, nawet je¶li oenerowcy to niestety tak¿e Polacy.

tadjan

8 listopad 2018 07:58

szczerbaty z antychrystem toruñskim te¿ pomaszeruj±?

2majtek1

8 listopad 2018 07:58

MARSZE - co to takiego ? Kto ten idiotyzm kontynuuje , marsz 1-maja, marsz równo¶ci, marsz niepodleg³o¶ci, marsz-procesja, marsz ku czci , itd, itp.