Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Nie masz drobnych na ofiarę? U duchownego w Jastrzębiej Górze zapłacisz kartą

11 maj 2018 10:44
176 17
Nie masz drobnych na ofiarę? U duchownego w Jastrzębiej Górze zapłacisz kartą

"Na usilne prośby naszych Parafian i może nawet bardziej naszych Gości: Turystów i Wczasowiczów - nasza Parafia przystąpiła do programu Polska Bezgotówkowa" - poinformowali na Facebooku duchowni parafii rzymskokatolickiej pw. św. Ignacego Loyoli i św. Andrzeja Boboli w Jastrzębiej Górze, zarządzanej przez ojców jezuitów.

Przy pomocy kart płatniczych można już składać ofiary i dokonywać płatności w zakrystii, kancelarii parafialnej i kancelarii cmentarza. Jak podaje portal Stacja7.pl, zakonnicy nie będą jednak zbierali pieniędzy "na tacę" z terminalem. Duchowni będą informowali wiernych podczas nabożeństwa, że mogą z...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 17
kacykmoralny

5 listopad 2018 13:39

a jak to jest ksiêgowane?

krzywelustro

5 listopad 2018 13:46

Nie zdziwi³bym siê, gdyby nied³ugo ojce zaczêli wystawiaæ faktury VAT, a w kolejnym kroku uruchomili czarnorynkowy handel tymi fakturami, umo¿liwiaj±c "ofiarodawcom" wprowadzanie do obiegu brudnych pieniêdzy. By³ niedawno w Gdañsku taki jeden ex-dominikanin, móg³by im szkolenia robiæ.

stefa555

5 listopad 2018 13:28

A czy za tym idzie równie¿ wydawanie paragonów z kas fiskalnych?

piotrp32

5 listopad 2018 13:22

Bóg zap³aæ...bo ja nie mam

monoekann

5 listopad 2018 13:16

na terminalu bêdzie 'przypadkiem' skaza która bêdzie wygl±da³a jak przecinek. my¶lisz ¿e ofiarujesz 20,00 z³otych, a faktycznie 2000 trochê jak w cocomo

jac ben

5 listopad 2018 13:15

He,he, zaradny ksiê¿ulo ustawi przy wej¶ciu mocniejszy czytnik i bêdzie r±ba³ wiernym po 5 dyszek przy ka¿dym wej¶ciu i wyj¶ciu. Ale w koñcu owieczki s± od tego, by je doiæ...

taroudant

5 listopad 2018 13:08

Nie masz kasy ani karty ? Oddaj wielebnemu dziecko na jedn± noc.

krotkizzoliborza

5 listopad 2018 13:18

Mo¿e jeszcze mu dopy daæ co ³aska.

Zaloguj siê Skomentuj

5 listopad 2018 12:58

Aby oceniæ lub

krynolinka

5 listopad 2018 12:58

To nie by³y pro¶by. Wrêcz by³a okupacja ko¶cio³a! Albo wprowadza ksi±dz terminal albo nie zobaczy ani grosza.. Udzia³ transakcji bezgotówkowych, detalicznych w Polsce to trochê ponad 20 %..Niech siê ksiê¿ulo tak wol± parafian nie zas³ania..

fury11

11 maj 2018 10:50

Czy Jezus chodził przebrany za kobietę i domagał się jakichś pieniędzy na tacę? Może by tak sięża pomyśleli o tym, a nie o gender, in vitro i organach kobiecych tudzież milutkich, świeżutkich ministrantach?

piotrp32

11 maj 2018 10:50

Bóg zapłać...bo ja nie mam

Oceniono 4 razy

11 maj 2018 10:48

A wszystko to dla naszego zbawienia. Ludzie z czasów analogowych nie mieli takich szans na życie wieczne w raju.

jac ben

11 maj 2018 10:47

He,he, zaradny księżulo ustawi przy wejściu mocniejszy czytnik i będzie rąbał wiernym po 5 dyszek przy każdym wejściu i wyjściu. Ale w końcu owieczki są od tego, by je doić...

Oceniono 13 razy

11 maj 2018 10:46

Nie masz kasy ani karty ? Oddaj wielebnemu dziecko na jedną noc.

krynolinka

11 maj 2018 10:45

To nie były prośby. Wręcz była okupacja kościoła! Albo wprowadza ksiądz terminal albo nie zobaczy ani grosza.. Udział transakcji bezgotówkowych, detalicznych w Polsce to trochę ponad 20 %..Niech się księżulo tak wolą parafian nie zasłania..

Oceniono 8 razy

11 maj 2018 10:44

Może jeszcze mu dopy dać co łaska.