Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Mateusz Morawiecki i służby po tragedii w koszalińskim escape roomie. "Zatrzymaliśmy 28-latka"

6 styczeń 2019 10:23
208 9

- Ta tragedia uświadamia nam wszystkim, że wymóg bezpieczeństwa, inspekcje związane z przepisami są niezwykle ważne - mówił na niedzielnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki i szef MSWiA Joachim Brudziński wzięli udział w niedzielnej odprawie z udziałem komendantów głównych policji i straży pożarnej w związku ze śmiercią pięciu 15-latek. Dziewczynki zginęły w piątek w escape roomie w Koszalinie.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
staem

6 styczeń 2019 10:26

To przez te trzy lata zamiast robiæ ekshumacje smoleñskie, mo¿na by³o si³y kontrolne po¶wiêciæ na us³ugowy twór przera¿aj±cy tj na ER, powsta³e w ostatnich 3 latach, pomiñmy te powsta³e z winy Tuska......

tcas

6 styczeń 2019 10:26

Wielka tragedia i trauma w Koszalinie. Moje szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje dla najbli¿szych których ta tragedia dotknê³a. Niestety przy okazji tej konferencji nasuwa siê spostrze¿enie, ¿e dwóch naczelnych, cynicznych PiS’dupków próbuje przekonaæ Polaków, ¿e jeste¶my „bij±cym sercem Europy” i za t³o tej konferencji wykorzystali wszystkie mo¿liwe flagi jakie by³y w URM, a jeszcze tak niedawno by³y to jakie¶ zwyk³e szmaty, ukrywane w zaciszu magazynów.

Zaloguj siê Skomentuj

6 styczeń 2019 10:25

Aby oceniæ lub

konkus

6 styczeń 2019 10:25

Populi¶ci znowu tañcz± na trumnach. A ja chcia³bym zapytaæ : czemu pomieszczenie by³o ogrzewane niebezpiecznym gazem niczym w Azji, zamiast bezpiecznym pr±dem wzorem reszty Europy? Czy rzadz±cy znaj± odpowied¼ na to pytanie?

senior2244

6 styczeń 2019 10:24

Ach jacy m±drzy ludzie z PiSuaru nami rz±dz±. A gdzie m±drale byli¶cie wcze¶niej.

pemu

6 styczeń 2019 10:24

Dlaczego Duda nie og³osi³ ¿a³oby narodowej po wypadku w Koszalinie, jak po ¶mierci górników w Czechach? Bo wtedy nie móg³by paradowaæ w takiej szopce jak robi to dzisiaj w Wadowicach.

tcas

6 styczeń 2019 10:24

Wielka tragedia i trauma w Koszalinie. Moje szczere wyrazy współczucia i kondolencje dla najbliższych których ta tragedia dotknęła. Niestety przy okazji tej konferencji nasuwa się spostrzeżenie, że dwóch naczelnych, cynicznych PiS’dupków próbuje przekonać Polaków, że jesteśmy „bijącym sercem Europy” i za tło tej konferencji wykorzystali wszystkie możliwe flagi jakie były w URM, a jeszcze tak niedawno były to jakieś zwykłe szmaty, ukrywane w zaciszu magazynów.

kzet69

6 styczeń 2019 10:24

Proponujê zacz±æ od dymisji Brudziñskiego, pañstwo teoretycne...

compor

6 styczeń 2019 10:24

Icek powinien podać się do dymisji. 2 tygodnie , dwie niewyobrażalne tragedie. Trzeba powiedzieć dość.