Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Mateusz Morawiecki spotkał się z Viktorem Orbanem. Powitanie z honorami w Pałacu na Wodzie

14 maj 2018 11:34
82 14

Mateusz Morawiecki spotkał się z Viktorem Orbanem. Wizyta węgierskiego premiera w Polsce jest pierwszą podróżą zagraniczną, od kiedy po raz czwarty objął urząd premiera.

O godzinie 11:45 odbyło się oficjalne powitanie premiera Węgier przez Mateusza Morawieckiego w Łazienkach Królewskich. Chwilę przed godziną 12 w Sali Salomona w Pałacu Na Wodzie rozpoczęło się oficjalne spotkanie szefów rządów. O godzinie 12:30, w Sali Balowej pałacu, odbył się roboczy lunch.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 14
wikal

14 maj 2018 11:40

Wielbiciel Putina, cwany dyktatorek, pupil oligarchów. Pora¿aj±cy sojusznik. I wielka potêga gospodarcza i militarna. W porównaniu z Niemcami i Francj± to naprawdê dobra zmiana. Swoich oligarchów te¿ ju¿ mamy. 1. miejsce dla szamana Rydzyka.

freon

14 maj 2018 11:39

Premier tak potê¿nego kraju odwiedza Warszawê, a dzieci ze szkó³ wzd³u¿ ulic nie stoj± i kwiatami go nie witaj±? A zak³ady pracy nie organizuj± wieców ku czci? Proszê siê jednak lepiej postaraæ, bo stracimy naszego najwa¿niejszego i przy okazji jedynego sojusznika. Jaros³aw przestañ siê u¿alaæ nad nog± i biegaj do Wiktora z pok³onami.

mazzini890

14 maj 2018 11:38

Nic to nie da.Po 2020 formalnie ruszy i tak ju¿ de facto istniej±ca UE 2 prêdko¶ci.Nic to Polsce ani Wêgrom nie pomo¿e.

m78k

14 maj 2018 11:38

I co taki Timmermans może nam zrobić? Może nam naskoczyć!

dyst2

14 maj 2018 11:38

To tak jakby jeden osrany menel przyczlapal do drugiego osranego menela. A nikt porzadny z nimi sie nie chce zadawac.

Oceniono 1 raz

14 maj 2018 11:38

Orban przy najblizszej okazji i tak postawi na Tuska :)

zd46

14 maj 2018 11:37

Czy W. Orban z Wêgier, odwiedzi "Max Kolankê" w szpitalu? Mo¿e zaprosi go na rehabilitacjê do wêgierskich b³ot, wszak "b³oto, to ¿ywio³ ka¿dej kaczki i kaczora". Prezes zje z nim szpitalny "lancz" z kaszank±? No to nikt nie wejdzie do szpitala, nawet chory a w biurze przepustek osobi¶cie bêdzie pilnowa³ "zeszmacony": dyrektor, profesor, genera³, co siê "przed furt± z kulami k³ania³".

Zaloguj siê Skomentuj

14 maj 2018 11:37

Aby oceniæ lub

Oceniono 7 razy

14 maj 2018 11:37

Brakuje mi w tym towarzystwie Łukaszenki, Erdogana i Kima. Dojadą później ?

qqben

14 maj 2018 11:36

M±¿ stanu, wielki przywódca 8 milionowego kraiku przylecia³. Prosto od Putina, klepaæ po plecach ¿±dnych pochlebstw, skonfliktowanych na ca³ym ¶wiecie prawdziwych patriotów, wyklêtych walcz±cych ze ¶wiatowym spiskiem przeciwko Polsce. A ci przyjmuj± go jakby to cesarz zawita³. Jedyny który chce z nimi rozmawiaæ. Dyktatorek sterowany z Rosji.

Mirosław Jankowski

14 maj 2018 11:36

A co Orban za prezent przywiózł małemu?? i czy pojechali do niego do szpitala??

remo29

14 maj 2018 11:35

Wpad³ na chwilê miêdzy sznapsem u Angeli, a kawiorem u Wo³odii. A Mati siê cieszy jak pan Jan na widok Ryszarda, co mu kamyk z Jele..., znaczy z Jasnej Góry przywióz³.

taroudant

14 maj 2018 11:35

Brakuje mi w tym towarzystwie £ukaszenki, Erdogana i Kima. Dojad± pó¼niej ?

antypiss

14 maj 2018 11:35

Jak widzę tych dwóch nacjonalistów robiących sobie pamiątkowe zdjęcia w Wilanowie to mi się robi niedobrze. Mogli jeszcze założyć mundury.