Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Mateusz Morawiecki ubiegł Platformę Obywatelską. Złożył wniosek o wotum zaufania

12 grudzień 2018 10:32
133 13

- Sejm jest emanacją woli narodu i od decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat dla kontynuowania naszych reform - powiedział Mateusz Morawiecki w Sejmie. - Dlatego zwrócę się zaraz do marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania, o to, żeby Wysoka Izba mogła wyrazić swoje zdanie w odniesieniu, czy ma być kontynuowany program zmian - dodał.

Morawiecki stwierdził, że głosowanie nad wotum zaufania jest ważne w związku z posiedzeniem Rady Europejskiej, które odbędzie się w piątek. - Musze mieć pewność, że rząd ma mandat, że ma poparcie większości - powiedział premier.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 13
glencok

12 grudzień 2018 11:40

farsa jak z Szyd³o :) najpierw dar³a siê histerycznie z mównicy "Za co chcecie mnie odwo³aæ?!" okaza³o siê ¿e dar³a siê do Kaczyñskiego który w ten sam dzieñ zdymisjonowa³ najlepsz± premier tysi±clecia :))) Popychad³a Kaczyñskiego bez w³asnego zdania.

Black Swan

12 grudzień 2018 11:43

"- Sejm jest emanacj± woli narodu i od decyzji Sejmu zale¿y, czy bêdzie mandat dla kontynuowania naszych reform " i dowiesz siê tego zak³amany sukinsynu ale nie w Sejmie RP tylko za niespe³na rok; przy urnie... Dowiesz siê wtedy jakie s± konsekwencje wprowadzenia 11 nowych podatków czy para podatków oraz równoczesne 3,14dolenie g³upot o "najbardziej pro wolno¶ciowej partii ostatniego æwieræ wiecza w Polsce.. "

wujekdolf

12 grudzień 2018 11:39

to tak jakby trzech oprychów chc±cych ukra¶æ komu¶ portfel zarz±dzi³o demokratyczne g³osowanie z ofiar± do kogo nale¿y teraz ten portfel...

Zaloguj siê Skomentuj

12 grudzień 2018 11:37

Aby oceniæ lub

kemor234

12 grudzień 2018 11:40

Temu "rz±dowi" nale¿y siê baaaaaaardzo wiele mandatów. z tym, ¿e ani jeden na rz±dzenie ...

nikiforia1

12 grudzień 2018 11:37

Krzywousty szaman to k³amca i oszust.

Witold Urbanowicz

12 grudzień 2018 11:36

Farsa. Cynizm PiS. Klêski c.d. dla Polski.

spoogie

12 grudzień 2018 10:35

Naród z partią, partia z narodem.

Witold Urbanowicz

12 grudzień 2018 10:35

Farsa. Cynizm PiS. Klęski c.d. dla Polski.

glencok

12 grudzień 2018 10:35

farsa jak z Szydło :) najpierw darła się histerycznie z mównicy "Za co chcecie mnie odwołać?!" okazało się że darła się do Kaczyńskiego który w ten sam dzień zdymisjonował najlepszą premier tysiąclecia :))) Popychadła Kaczyńskiego bez własnego zdania.

Hannes Kvartz

12 grudzień 2018 10:34

To jakby pytać kůrwę o zakaz nierządu.

sierra65

12 grudzień 2018 10:34

mateusz morawiecki to powszechnie znany kłamca !!!

Oceniono 1 raz

12 grudzień 2018 10:33

Hehe. Bawią się chłopcy w najlepsze...