Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Melania Trump trafiła do szpitala. Według oficjalnych informacji ma problemy z nerkami

14 maj 2018 19:52
79 9

Życiu pierwszej damy nic nie zagraża. Jak informuje Stephanie Grisham, dyrektor biura Melanii Trump, pierwsza dama "przeszła procedurę embolizacji w leczeniu łagodnej choroby nerek". Według komunikatu cytowanego przez CNN, procedura zakończyła się sukcesem, nie było żadnych komplikacji.

Melania Trump w Narodowym Wojskowym Centrum Medycznym Waltera Reeda nieopodal Waszyngtonu pozostanie prawdopodobnie przez cały tydzień. Po wyjściu będzie mogła bez problemów pracować.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
janadamf

14 maj 2018 19:57

Bedzie mogla pracowac? Gdzie?

Sam Sliding

14 maj 2018 19:57

Pdolony prostak.

kisssmyass

14 maj 2018 19:57

rozumiem ¿e pierwsza dama nie chcia³a otwieraæ ambasady USA w Jerozolimie i uciek³a do szpitala Tak jak w Polszewii Kaczek S Raczek uciek³ przed niepe³nosprawnymi.

zerozer52

14 maj 2018 19:56

Kogo to, ku..., obchodzi?

Zaloguj siê Skomentuj

14 maj 2018 19:55

Aby oceniæ lub

gdziekucharek6

14 maj 2018 19:54

Co znaczy "wed³ug oficjalnych informacji" ? Czyli wed³ug nieoficjalnych dlaczego trafi³a?

saviour

14 maj 2018 19:54

Zaczê³a siê stawiaæ, ostentacyjnie odpychaæ spocon± pomarañczow± ³apê... Przecie¿ obsceniczny dyktatorek który na plecach czuje oddech ca³ego NRA, KKK, patologicznego amerykañskiego wie¶niactwa i neonaziolstwa... nie mo¿e sobie pozwoliæ na poni¿enie w formie rozwodu.... Trzeba sprawê za³atwiæ inaczej, dyskretnie...

prawdziwek89

14 maj 2018 19:53

XXI w jak w czasach monarchii. B±k jakiej¶ qrewki, która dla kasiory wysz³a za je³opa - jak piêkna ksiê¿niczka z bajki za starego i niedobrego króla jest - jest newsem dnia. S± na tym ¶wiecie trochê wa¿niejsze sprawy.

freud1

14 maj 2018 19:53

Dufam, ze do Melani tez przyjechal jakis jeneral. Ze stolem operacyjnym pod pacha.