Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Międzynarodowy Dzień Kota w Polsce w cieniu tragedii zwierząt. Niepokojące wyniki kontroli

13 luty 2018 20:50
66 6

Światowy (Międzynarodowy) Dzień Kota to święto, które powstało w 1990 roku we Włoszech, a później przyjęło się w Polsce. Po raz pierwszy dzień kota obchodzony był u nas w 2006 roku za sprawą miesięcznika "Kot" i Stowarzyszenia Cat Club Łódź. Wojciech Albert Kurkowski, który jest pomysłodawcą akcji, tłumaczył, że ma ono na celu głównie propagowanie adopcji kotów ze schronisk.

Niestety na początku lutego prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, stwierdził podczas krakowskiej konferencji "Zapobieganie bezdomności zwierząt. Dobre i złe praktyki. Rekomendacje", że obecna sytuacja bezdomnych psów i kotów bywa tragiczna. Jak opisał Portal Samorządowy, odkryto przypadki, że zwierzęta ...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
minkat

13 luty 2018 20:53

uwazam, ze zrobilo sie odrobine lepiej. mojej mamie w ciagu ostatniego roku nie przybyl ani jeden bezdomny kot wywalony przez kogos przed wakacjami, przed Bozym Narodzeniem czy tez jesienia bo wlasciciel sie polapal, ze to dziewczynka i sie moze rozmnozyc.

slaweczek64

13 luty 2018 20:53

Jest tak¿e Fundacja Bojkot - dwoje ludzi ca³e swoje ¿ycie po¶wiêca pomocy kotom. Kotów jest coraz wiêcej bo prawdziw± pomoc± zajmuj± siê jednostki. Systemowe dzia³ania s± z regu³y tylko pozorowane.

Marcin Rogut

13 luty 2018 20:53

I nie bêdzie lepiej dopóki nie zmieni siê prawo i ludzie przestan± siê dorabiaæ na ¿yciu zwierz±t, a tak¿e na ich ¶mierci. W ogóle jest wiele spraw o kant doopy rozbijane, a czas marnowany na ma³o istotne aczkolwiek op³acalne szwindle.

Zaloguj siê Skomentuj

13 luty 2018 20:53

Aby oceniæ lub

Czes³aw Rosomak

13 luty 2018 20:52

sterylizacja kotki - 150 z³, czyli za dwie zap³aci³em 300, szkoda, ¿e panstwo chocia¿ czê¶ciowo nie refunduje, wtedy wiêcej osób zdecydowa³oby siê na sterylizacjê

fajny ptak

13 luty 2018 20:51

Jest ustawa, która zabrania pok±tnych hodowli. To teoria a w praktyce nawet w lecznicach dla zwierz±t wisz± og³oszenia o sprzeda¿y szczeni±t i koci±t.