Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Miłosz S. odmawia zeznań. Podejrzany ws. pożaru w Koszalinie projektował więcej escape roomów

11 styczeń 2019 10:29
244 11

Miłosz S. nadal odmawia składania wyjaśnień w sprawie tragedii w escape roomie w Koszalinie. Usłyszał on zarzut dot. nieumyślnego doprowadzenia do śmierci pięciu osób. Postępowanie prokuratury dotyczy wypadku, do którego doszło w ubiegłym tygodniu w Koszalinie. W zaprojektowanym przez podejrzanego escape roomie wyciekł gaz z butli, doszło do pożaru. Zginęło pięć piętnastoletnich uczestniczek gry, pracownik lokalu został ranny.

28-latek nie chce składać wyjaśnień w sprawie pożaru, ale rozmawiał ze śledczymi nt. swojego źródła utrzymania - podaje RMF FM. Prokuratura dowiedziała się m.in., że pokój zagadek w Koszalinie nie był jedynym, przy którym pracował Miłosz S. Nie był on ich właścicielem, ale zajmował się obsługą i pro...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 11
radhex

11 styczeń 2019 10:34

Jak można być takim debilem żeby wsadzać człowieka który scenariusze zagadek i obwiniać go za projekt i bezpieczeństwo budynku w którym te zagadki instalowal - mam nadzieje że jak miną chore nienawistne emocje człowiek ten będzie się domagał solidnego odszkodowania za straty moralne!

Oceniono 4 razy

11 styczeń 2019 10:33

"Tak krawiec kraje jak materii staje", nie zwalał bym wszystkiego na "projektanta", co z właścicielem? Nie wiem po co ten artykuł, nie znamy szczegółowych informacji, jak na razie mamy samo gdybanie.

Oceniono 3 razy

11 styczeń 2019 10:32

To w koncu on projektowal lokale czy zagadki? Co ma projektant zagadek do wycieku butli gazowej? Chyba aresztowali nie tego czlowieka...

sertoriusz1

11 styczeń 2019 10:31

Tragedia jest straszna, nie ma dwóch zdañ. Ale wrabianie tego ³ebka w rolê koz³a ofiarnego, to raczej przegiêcie. To zreszt± bardzo typowo po polsku. Tak jak z katastrof± hali w Katowicach - dopóki siê nie zawali³a nikomu (³±cznie ze wszelkimi mo¿liwymi inspekcjami) nawet na my¶l nie przysz³o, ¿e ¶nieg zalegaj±cy na dachu mo¿e doprowadziæ do takiej tragedii.

bogdan0754

11 styczeń 2019 10:31

Co innego projektowaæ escape room, a co innego umieszczaæ ten escape room w obiekcie- to dwie ró¿ne sprawy. Jak b. czêsto jest info medialna która wzbudza sensacjê i nagonkê na jak±¶ osobê, ¶rodowisko- dziel i rz±dz.

Oceniono 14 razy

11 styczeń 2019 10:31

Pragnę przypomnieć, że mieszkania w bloku maja tylko jedno wejście i to na jedną klatkę schodową! Natychmiast wyburzyć!

himils

11 styczeń 2019 10:30

Jestem architektem. Mam uprawnienia projektowe. Informuje uprzejmie, ze do adaptacji pomieszczeñ na cele us³ugowe w tej skali (kubatura, ilo¶æ osób) nie s± one wymagane w zakresie p.po¿. Jedyn± piecz±tk± potrzbn± do ew. zg³oszenia projektu (nie jest wymagane) jest ta od pani z sanepidu, stwierdzaj±ca obecno¶æ tzw. pomieszczenia socjalnego i toalety. Stra¿ak nie jest niepokojony. W tym kontek¶cie pan Mi³osz zajmowa³ siê nie tyle projektowaniem, co dekoracj± wnêtrz. Za to pañstwo które na na³o¿y³o w³a¶ciwych wymogów nale¿a³oby aresztowaæ.

khaern

11 styczeń 2019 10:30

Absolutnie bym nie skazywa³ cz³owieka, wcale nie jest pewne czy on jest czemukolwiek winny ! On projektowa³ Escape Roomy a nie instlacjê grzewcz± czy gazow± lokalu ( przynajmniej tak wynika z materia³ów prasowych ). Rozszczelnienie instalacji gazowej / butli to zupe³nie inna sprawa niz pokój zagadek z którego mamy wyj¶æ. Podejrzewam, ¿e go¶ciu dosta³ zlecenie na sam pokój i zagadki a w ogóle nie zajmowa³ siê tematem gazu / ogrzewania czy ppo¿ lokalu. To s± zupe³nie inne zagadnienia i kto inny powinien je projektowaæ ! Bardziej bym tu wini³ w³a¶ciciela / najemcê lokalu który wprowadzi³ do u¿ytku tak± instalacjê gazow± i grzewcz±.

antropoid

11 styczeń 2019 10:30

Najwiêkszy pokój-zagadka w tym kraju, to sypialnia TW "Balbiny".

Zaloguj siê Skomentuj

11 styczeń 2019 10:30

Aby oceniæ lub

Oceniono 2 razy

11 styczeń 2019 10:30

Największy pokój-zagadka w tym kraju, to sypialnia TW "Balbiny".