Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

MiG-29 rozbił się pod Pasłękiem. Czy katastrofa przyspieszy zakup nowych samolotów?

6 lipiec 2018 16:27
80 8
MiG-29 rozbił się pod Pasłękiem. Czy katastrofa przyspieszy zakup nowych samolotów?

Katastrofa samolotu MiG 29. Podczas nocnych szkoleń zginął pilot

Nie wiadomo, jakie były przyczyny katastrofy samolotu MiG-29 pod Pasłękiem. Okoliczności nieszczęśliwego wypadku zbada Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Polskiego. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, lot MiG-a odbywał się w ramach nocnych szkoleń. Pilot miał wcześniej zgłaszać probl...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
Cyryl Pawel

6 lipiec 2018 16:29

Jak to kupimy? Bumar zrobi. Za darmo i najlepiej na ¶wiecie.

Zaloguj siê Skomentuj

6 lipiec 2018 16:28

Aby oceniæ lub

libero1963

6 lipiec 2018 16:28

Przecie¿ nie kupi±. A z czego jest 500+, z czego ró¿ne nagrody, premie? Nowe muzea, nowe projekty nacjonalistyczne. Z niekupionych ¶mig³owców, samolotów czy sprzêtu rakietowego. Analizuj±c, tunel w ¦winouj¶ciu, stocznia i budowa statków, spowolnienie budownictwa drogowego, fiskalizm plus powy¿sze to wierzcho³ek góry lodowej. A ka¿dy chce kasy, a tu samoloty drogie kupowaæ. TE MiGi to jedyne oprócz Su 22latajace samoloty. Ale chêci s± na miarê bogatego kraju, a mo¿liwo¶ci, ka¿dy, normalny widzi, jak w 39 roku.

def11

6 lipiec 2018 16:28

B³aszczak nie kupi, kupiæ mo¿e tylko Macierewicz, wcze¶niej powie ile i kiedy bêd±.

yamxyz

6 lipiec 2018 16:28

Szczere i serdeczne wyrazy wspó³czucia dla Rodziny Pilota...

szaja25

6 lipiec 2018 16:27

Najlepiej bez przetargu i trzy razy dro¿ej, ni¿ reszta ¶wiata. ¯eby suweren zobaczy³, ¿e my mo¿emy.

siwywaldi

6 lipiec 2018 16:27

Na razie to namiêtnie i bez procedur przetargowych kupujemy nowe Audi i BMW w miejsce tych co i raz rozbijanych przez kierowców BOR - dzi¶ SOP (he, he, nawet zmiana nazwy nie pomog³a). A samoloty? Daj se redaktor siana. Przecie¿ zakup ¶mig³owców po uwaleniu Caracali ju¿ tê ekipê przerós³, co widaæ, s³ychaæ i czuæ (rzecz jasna korupcj±) :-))

cezaryk

6 lipiec 2018 16:27

A nie mo¿emy zrobiæ tak jak ze ¶mig³owcami? Zaprojektowaæ i budowaæ sami we wspó³pracy z kooperantem ukraiñskim. A w³a¶nie, jak tam ¶mig³owce? By³y minister wojny mówi³, ¿e ju¿ siê projektuj±.